Arkiv

Nästa möte

Nästa möte med Vänsterpartiet i Åtvidaberg är planerat till den 27 Maj kl 18.00.

Kvällens viktigaste fråga är att få ihop det kommunala valprogrammet.

Alla intresserade hälsas välkomna.