Arkiv

Årsmöte

Det har varit årsmöte i lokalföreningen och man kan nog säga att detta år har varit ett mellanår. Även om mycket har hänt på riksplanet så har politiken i Åtvidaberg mest präglats av att de två stora drakarna S och M styrt och ställt utan att ta någon hänsyn till de mindre partierna. Någon lokal demokrati är det svårt att hitta.

Men när det gäller årsmötet så valdes samma styrelse som förra gången och det visar även det på en brist inom vårt parti lokalt i kommunen. Vi behöver bli bättre på att locka till oss politiskt intresserade personer. Så under detta år behöver vi inom vänsterpartiet blir bättre på att föra ut vår politik och att få med oss folk i partiarbetet.