Arkiv

Rör inte mitt bibliotek!

Rossana Dinamarca, vänsterpartiets ledamot i riksdagens kulturutskott, frågade i förra veckan kulturminister Pagrotsky om han avser att överge socialdemokraternas hittillsvarande linje när det gäller samhälleligt drivna folkbibliotek.
-Hittills har man behövt oroa sig för att borgarna ska privatisera och avgiftsbelägga folkbiblioteken om de får ta över makten, säger Dinamarca. Nu hör jag på radions P3 (14 juni, Morgonpasset) vår socialdemokratiska kulturminister råda folk till att själva ta över ansvaret för nedläggningshotade bibliotek! Det är klart man blir förvånad och upprörd!

Folkbiblioteken har hittills haft en stadig förankring inom arbetarrörelsen. Man har kämpat för deras tillkomst och värnat dem i tider av sämre ekonomi. Nu råder inom EU andra tongångar: bibliotek privatiseras och bibliotekstjänsterna avgiftsbeläggs, ibland införs rentav entréavgift. Idén om folkets bibliotek, dit alla har lika tillträde, står inte högt i kurs. Men för den skull behöver väl inte den svenska regeringen slå in på den vägen!
– Biblioteken är inte enbart ställen där vi kan låna böcker, de har också en oerhört viktig funktion som lokala mötesplatser, säger Dinamarca. Därför känns det extra trist att i programinslaget i P3 också höra ministern hänvisa till att man ju kan ta bussen till nästa bibliotek.