Arkiv

107 dagar kvar

Makt och rikedom är koncentrerade till en liten manlig elit i näringslivets topp. Men faktiskt äger vi alla tillsammans stora tillgångar som kan användas till gemensam nytta.
Staten är den största ägaren på aktiebörsen, AP-fonder och andra pensionsfonder förvaltar stora tillgångar som borde stå under folkligt inflytande och användas mer medvetet för att styra om samhället i riktning mot rättvisa och en ekologiskt hållbar utveckling.
Så vill vi göra
Verksamheter som vård, skola, omsorg, kommunikationer, infrastruktur, samhällsservice och viktiga naturresurser ska ägas gemensamt.
Det är hög tid att sätta stopp för ytterligare privatiseringar och avregleringar i den gemensamma sektorn och ta strid om ägandet och makten över jobben. Nu vill vi att samhället återtar och återreglerar det som ska ägas och drivas gemensamt.
Vi vill i övrigt se ett breddat och varierat ägande som motvikt till att privatkapitalet får härja fritt.