Arkiv

110 dagar kvar

Vänsterpartiet vill lagstifta om rätten till heltidsarbete. Fasta heltidsjobb ska vara huvudregel, deltid en möjlighet och tidsbegränsade anställningar undantag som regleras i centrala kollektivavtal.
Vi vill sänka heltidsnormen för veckoarbetstiden i arbetstidslagen. Vårt mål är sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, vilket är en frihetsreform för alla. Den omfördelar arbetstiden mer rättvist i hemmen, skapar flera arbetstillfällen och minskar sjukskrivningar och arbetsskador.

Vänsterpartiet är beredda att ta sitt arbetsgivaransvar i kommuner och landsting för att tillsammans med fackliga organisationer påbörja en förkortning av arbetstiden med bibehållen lön för exempelvis vårdbiträden och undersköterskor.
Vi ser det som ett led i en långsiktig strategi och som ett första steg på vägen mot en generell arbetstidsförkortning.

Det är med viss förvåning som vi inom Vänsterpartiet i Åtvidaberg hör att fackförbundet Kommunal väljer att avbryta försöket med förkortad arbetstid, trots att 75% av de som var i försöket ansåg att det var bra. Kanske kan man skönja påtryckningar från högre ort.