Arkiv

112 dagar kvar

Samhälleligt ägda företag ska utvecklas och fungera som spjutspets i olika branscher genom att stödja avancerad teknikutveckling och möjliggöra forskning och innovationer som leder till produktion.
Framåtsyftande miljöteknik och stimulans av gröna jobb är en viktig del i omställningen till en långsiktigt hållbar utveckling av energiproduktion, infrastruktur och kommunikationer.