Arkiv

Försök inte att smyga igenom EU-konstitutionen!

Inför EU:s toppmöte i juni har EU-kommissionen lanserat frågan om att göra EU:s justitiepolitik överstatlig, något som tidigare var en viktig del av förslaget till konstitution. Vänsterpartiet kräver nu besked om var regeringen står i frågan.

– Konstitutionen ska inte kunna smygas igenom bakvägen, säger Camilla Sköld Jansson, andre vice ordförande i Vänsterpartiet. Det vore en skandal om den svenska regeringen skulle agera i den iktningen.
I valrörelsen inför EU-parlamentsvalet förra våren menade många debattörer och jurister att det står i strid med grundlagen att lämna ifrån sig självbestämmandet över rättsväsendet.
– Vi har begärt besked av de övriga partierna om deras syn på konstitutionen och frågan om att låta folket säga sitt i en folkomröstning. Vänsterpartiet kommer att ta upp frågan i valrörelsen för att väljarna ska ha chansen att få en regering som representerar folkets åsikter i EU-frågan, avslutar Sköld Jansson.