Arkiv

Vem beslutar vad för vem

Turerna runt Åtvidabergs ekonomi fortsätter. Nu skall kommunstyrelsen ta över ansvaret för socialnämnden. Dessa beslut är lite svåra att överblicka med dagens information, men det borde som vanligt ligga politisk taktik bakom detta beslut. Att det skulle göra någon större skillnad för ekonomi är svårt att se.
Socialnämnden område är just ett sådant område där vi inom Vänsterpartiet hävdat att det krävs satsningar för att kunna spara pengar, men med alla olika allianser och personstrider inom kommunen kan man förstå att handlingsförlamningen varit total. Att besparingar inom kommunal verksamhet alltid leder till ökade kostnader inom socialnämnden vet alla seriösa och kunniga politiker. Åtvidaberg behöver inte fler allianser och politiska partier som hoppar av och på lite då och nu. Åtvidaberg behöver politiska partier som står för en ideologi och vågar driva den fullt ut. Detta skapar klarhet och långsiktiga beslut som kan respekteras av alla. Dessutom är dessa lokala missnöjespartier ett stort problem för en kommun, ingen vet varför de finns, vad de vill eller hur de kommer att reagera på den verklighet som möter dem. De flesta finns bara så länge vissa ledande personer orkar hålla på och detta gör att ingen kan ta dem fullt på allvar, detta leder ofta till personstrider som kommunens medborgare får lida för.