Arkiv

Hårdare tag mot arbetslösa

Från borgarnas sida kommer åter och åter igen åsikter om att de arbetslösa själva har är skuld till sin arbetslöshet. Om man bara gör det omöjligt att leva på a-kassan eller sjukersättningen så kommer de allt att hitta jobb. Dessutom skall de ha väldigt höga krav på sig för att få ersättning överhuvudtaget.
Naturligtvis avfärdare vi inom Vänsterpartiet detta som retoriskt struntprat. Väldigt få väljer att stå utanför arbetsmarknaden frivilligt. Det som de borgliga politikerna inte verkar förstå är att det inte finns några jobb. Det skapas inte fler jobb genom att människor hamnar i ekonomisk misär, det skapas inte fler jobb genom att arbetslösa tvingas söka jobb åtta timmar om dagen. Jobb skapas genom att företagen anställer nya medarbetare. Kanske kommer denna sanning någon gång att nå de borliga politikernas förstånd men det verkar ta en väldigt lång tid.
Vad vänsterpartiet har föreslagit är att den offentliga sektorn som är i stort behov av personal skall anställa 200 000 personer. Detta skulle göra den offentliga sektorn till en motor i ekonomi som den har varit. Försöket med att det privata näringslivet skulle skapa välfärd har misslyckats förutom att ge enorma rikedomar till några få. Men vi vill att alla människor skall få det bättre och därför är denna satsning nödvändig. Men hur skall vi har råd är de vanligaste frågan från borgliga politiker, svaret på den frågan blir en motfråga, har vi råd att ha så många arbetslösa när behoven inom offentlig sektor är så stora? Har vi råd att barn går ur skolan med otillräckliga kunskapar. Har vi råd med att allt fler slits ut och blir långtidssjukskrivna.

Det är helt enkelt slöseri att inte satsa på välfärd och jobb. Och det finns gott om pengar i Sverige. Vänsterpartiet tycker att de ska användas för att skapa ett solidariskt och hållbart samhälle. Det är mycket viktigare än att sänka skatten. 200 000 nya jobb i offentlig sektor är inte en kostnad. Det är en investering i en bättre framtid.