Arkiv

Vad vill vi

Här på hemsidan kommer vi löpande att presentera de frågor som vi anser vara viktiga att driva inför valet. Vänsterpartiet finns representerade på alla nivåer inom politiken från Riksdag, landsting till kommunerna. Detta gör att vi har stora möjligheter att påverka politikens innehåll och utveckling.
Vänsterpartiet i Åtvidaberg finns under denna valperiod representerade såväl i kommunen som i landstinget. Efter nästa val hoppas vi ha ännu fler mandat i kommunfullmäktige och nämnder för att kunna driva en jämlik och rättvis politik ännu hårdare. Vi har även inför detta val representanter nominerade till landstinget och riksdagen.
Den övergripande politiken vi vill driva i Åtvidaberg bygger på alla människors lika värde och en rättvis fördelning av rättigheter och skyldigheter. Vi vill att alla skall ha arbete och en lön att leva av. Vi vill se ett varierande och framgångsrikt näringsliv som bidrar till en positiv utveckling för alla kommun innevånare och ägare. Vi vill att kommunen äger och driver skola, vård och omsorg tillsammans med ideella krafter och föreningar. Vi kommer att arbeta hårt med att få kommunens ekonomi i balans för att kunna förbättra den kommunala servicen såväl för privata behov som föreningars och företags behov. Vår grundläggande tanke är en politik som drivs med socialistisk och feministisk inriktning där varje människa kan utvecklas som individ men ändå känna trygghet i kollektiva lösningar. Detta oavsett om man är arbetare kulturarbetare eller företagare. Ett samhälle som bygger på rättvisetanken ger tryggare människor och mindre konflikter mellan de som har och de som inte har. Vi tror på en bra valrörelse och många röster till Vänsterpartiet.