Arkiv

Nato gör inte världen säkrare!

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt är i Finland och pratar sig varm för ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen Nato. Det är bra att han är tydlig gentemot väljarna. Får vi en borgerlig regering riskerar vi ett Nato-medlemskap på köpet.
Enligt Reinfeldt avgörs ett eventuellt svenskt inträde av hur Finland ställer sig och om det går att få med socialdemokraterna! Vad han helt negligerar är hur det svenska folket ställer sig. Nu måste krav resas på att partierna tydligt redovisar var de står i frågan. Detta får inte bli en fråga som avgörs i slutna förhandlingar mellan partier. Framförallt inte om partierna inte varit tydliga inför väljarna med var man står.

Vänsterpartiet är tydligt. Vi avvisar helt och hållet ett svenskt medlemskap i Nato. Den militära alliansfriheten är helt avgörande för en självständig utrikespolitisk hållning. Ett närmande till Nato skulle vara det den sista spiken i kistan för en självständig politik.

Nato bygger inte en säkrare värld. USA är den helt dominerande makten inom militäralliansen. Vi har sett vad USA:s krigspolitik inneburit i Afghanistan och Irak. USA:s dominans i kraft av enda kvarvarande supermakt är ett direkt hot mot freden, folkrätten och små staters oberoende. Kriget mot terrorismen har inneburit att rättsäkerhet och mänskliga rättigheter satts ur spel.

Vårt alternativ är ett stärkt FN och en utveckling av ett mellanstatligt samarbete. De globala problemen och hoten är många. Svält och fattigdom utrotas inte av militärallianser. Det går inte att bomba fram fred och mänskliga rättigheter. Klimathotet bekämpas inte militärt. En annan värld är möjlig – men vägen dit går inte via ett svenskt Nato-medlemskap.

Lasse Ohly