Arkiv

När girigheten vill styra!

Varför blev vi inte mer förvånade än vi blev av att moderaternas Birgitta Elwing ansåg det helt naturligt att få dubbla arvoden.
Men förvåningen uteblir och man konstaterar ännu en gång att moderaterna säger sig värna om kommunen, men i verkligheten handlar det bara om att sko sig själva på skattebetalarnas bekostnad. Elwing ansåg det helt naturligt att få dubbla arvoden då hon arbetet så hårt på kommunkontoret och då faktiskt tjänat in sitt arvode flera gånger. Nu kan man väl bara ställa sig lite undrande till om hon överhuvudtaget skall vara på kommunkontoret, där skall väl tjänstemännen arbeta, Elwing är fortfarande politiker. Men om hon varit på kommunkontoret så mycket och initierat så många åtgärder så kanske vi fått en förklaring till varför kommunen verkar fungera så dåligt. Vi inom vänsterpartiet hoppas att moderaterna kan ta sitt samhällsansvar och börja jobba för hela kommunens bästa istället för sitt eget bästa och genast lämna sina kommunala uppdrag och framförallt lämna kommunhuset och låta de som kan sitt jobb få göra det i lugn och ro.

Per-Johan Fjellström