Vänsterpartiet Åtvidaberg

Arkiv

Jonas Sjöstedt

Ulla Andersson:

Barnen får betala

Att Åtvidabergs politiker inte har haft koll på ekonomin under de senaste femton åren är ingen hemlighet.
Det som gör oss Vänsterpartister upprörda är att man nu tänker sig att barnen skall få betala för att de tidigare generationerna levt över sina tillgångar. I ett samhälle där utbildning blir allt mer viktigt för att kunna få ett arbete tänker sig Regnbågsalliansen att man kan spara på skolan och utbildningen. Kommunens egna konsekvensbeskrivning ger vid handen att var tredje avgångselev från högstadiet saknar betyg i ett eller flera ämnen. Detta leder i sin tur till att allt fler gymnasieelever hamnar på IV programmet som i regel tar fyra år istället för tre år att avsluta. En normalt funtad människa inser att detta är inte bra och att det kommer att kosta kommunen massor av miljoner i en nära framtid. Naturligtvis måste man stärka skolan och se till att ett minimum av elever inte klarar sin skolgång. Detta skulle spara en ansenlig mängd pengar för kommunen. Med dagens budet ser man även att barn med behov av särskilt stöd inte kommer att kunna få den extra hjälp de behöver. Vad detta kommer att kosta i framtiden är det ingen som vet, men att det kommer att bli dyrt är det ingen som tvekar om. Idag är Åtvidabergs kommun bland de sämsta i Sverige när det gäller skolelevernas prestationer, alliansen vill tydligen att detta ska bli ännu sämre.

Vill du säga din mening!?

Vänsterpartiet inbjuder alla medborgare till ett möte den 22 november, kl 18.30 i ABF´s lokaler.
Ingång sker via biblioteket. Vi kommer bland annat att ta upp kommunens budget, fritidsgården, simhallen, pensionsskulden och allt annat som är intressent. Ta chansen och besök oss för att ställa frågor, komma med förslag eller bara lyssna till intressanta diskussioner. Vi bjuder på fika.

Hälsnignar
Per-Johan Fjellström
Ordförande

Fritidsgård

Vänsterpartiet i Åtvidaberg har beslutat sig för att driva frågan om kommunalt driven fritidsgård
Den kommunala fritidsgården lades ner av alliansen för att spara pengar, sedan gav man pengar till frikyrkorna för att driva en fritidsgård. Vi ser att detta beslut var helt felaktigt utifrån alla medborgarnas bästa. Många ungdomar valde bort den privata fritidsgården då kopplingen till frikyrkan blev för stor. De flesta som besöker fritidsgården idag är samma ungdomar som är aktiva inom frikyrkan och målet med en fritidsgård har gått förlorad. Vänsterpartiet vill stoppa bidragen till den privata fritidsgården och öppna en kommunalt driven och ägd fritidsgård där alla ungdomar kan vara utan politiska eller religiösa förtecken.

Paneldebatt

Vi vill börja med att tacka villaägarna för att vi blev inbjudna till paneldebatten den 16 november.
Det var ett intressant möte där man med all tydlighet fick klart för sig att alliansen och moderaterna mer eller mindre har gett upp. Från åhörarna kom det flera frågor som med tydlighet visade att det inte varit någon kommunikation mellan medborgare och alliansens politiker om vilka frågor som är viktiga. Vi från vänsterpartiet kommer att fortsätta driva vår linje att en attraktiv kommun är en kommun som har en rättvis och solidarisk prägel. Besparingar skall fördelas på dem som har lättast att bära dem. Satsningar skall ske mot dem som behöver dem mest och inte de som skriker högst. En rättvis politik ger människor trygghet att agera tillsammans för allas bästa. En attraktiv kommun skapas genom att vi tillsammans äger och förvaltar de delar av verksamheten som vi tycker är viktiga, att privatisera leder alltid till likriktning och enformighet. När vinsten är viktigare än medborgarna har man skapat en otrygg och oattraktiv kommun.

Oljans tid är förbi!

Att oljan kommer att ta slut är nästan alla överens om. Frågan har varit när den tar slut .Varje generation har funderat över hur man skall förebygga detta och mycket har gjorts. Men nu verkar det som om man faktiskt har tagit frågan på lite mer allvar.
Socialdemokraterna presenterade på sin kongress en tanke om att minska oljeberoendet nästan helt inom 15 år. Det som oroar de insatta är hur oljans slut skall drabba vår livsstil och framför allt vår ekonomi. Man är ganska överens om att västvärden kommer att klara övergången bättre än u-länderna där oljeberoendet ökar för varje dag. Mycket av deras växande ekonomi bygger på oljan. Det som kan bli en fördel med att oljans betydelse minskar är att de lokala ekonomierna kommer att spela en allt större roll. Idag är det fortfarande lönsamt att transportera varor kors och tvärs över hela välden men när transporterna blir för dyra kommer den lokal produktionen att få en ökad betydelse.
Det som är väsentligt för oss på lokal nivå är att fundera över hur vi kan förebygga och underlätta en övergång till alternativa energikällor. En kommun som Åtvidaberg är starkt beroende av att invånarna kan pendla till sina jobb. En utbyggd kollektivtrafik kan vara en lösning ifall den bygger på andra drivmedel än olja. En annan fråga är hur mycket av uppvärmningen som bygger på olja. Vi har ännu inte gjort någon undersökning av detta men vi tror att många villaägare och fastighetsägare redan har börjat med en omställning. Denna omställning hänger väldigt nära ihop med tillgången till el och debatten om kärnkraften vare eller inte vara har åter blivit aktuell. Vänsterpartiet i Åtvidaberg kommer att jobba för att kommunen jobbar med en handlingsplan för minskat oljeberoende och att man från kommunal nivå gör allt för att underlätta omställningen för såväl företag som privatpersoner.

Bli medlem i Vänsterpartiet eller Ung Vänster, klicka på bilden

Klicka på bilden

Senaste kommentarer