Vänsterpartiet Åtvidaberg

Arkiv

Jonas Sjöstedt

Ulla Andersson:

Vänster budget

Vänsterpartiet i Åtvidaberg beslutade sig för att lägga fram en egen budet.
Vänsterpartiet budget för 2006 präglas av en tydlig satsning på barn och ungdom. Genom att föreslå en skattehöjning på 25 öre ser vi möjligheter att stärka budgeten för barn och utbildningsnämnden. Denna förstärkning vill vi se gå till ett ökat stöd för de elever som riskerar att inte klara alla ämnen i grundskolan. Varje elev som lämnar högstadiet utan komplett avgångsbetyg är ett kommunalt misslyckande och en ökad kostand i gymnasieskolan. Alla undersökningar visar att det alltid lönar sig att sätta in stödåtgärder tidigt i skolan.
Men vår önskade satsning handlar även om att vi vill ha tillbaka en kommunalt ägda och driven fritidsgård. En kommunal fritidsgård skulle tillsammans med andra kommunala myndigheter kunna förebygga drogmissbruk och skadegörelse samtidigt som de kan ge ungdomar en positivare bild av Åtvidaberg. Samspelet mellan skolan och fritidsgården är en viktig del i arbetet för att förebygga ungdomsproblem. Även om vi vill ha en kommunalt driven fritidsgård betyder detta inte att vi vill utestänga föreningslivet från den kommunala verksamheten. Tvärtom spelar de en viktig roll. Vänsterpartiet vill därför stärka budgeten då det gäller ekonomiska bidrag till föreningslivet och studieförbunden. Även detta ingår i vår strategi för att skapa en positiv och attraktiv ungdomskultur i Åtvidaberg, som motverka kriminalitet och drogmissbruk. I denna satsning ser vi även att biblioteket får en framträdande roll som kulturbärare och kommunens aktiva inspiratör för att sprida all sorts kulturmedia till medborgarna.

Barnen får betala

Att Åtvidabergs politiker inte har haft koll på ekonomin under de senaste femton åren är ingen hemlighet.
Det som gör oss Vänsterpartister upprörda är att man nu tänker sig att barnen skall få betala för att de tidigare generationerna levt över sina tillgångar. I ett samhälle där utbildning blir allt mer viktigt för att kunna få ett arbete tänker sig Regnbågsalliansen att man kan spara på skolan och utbildningen. Kommunens egna konsekvensbeskrivning ger vid handen att var tredje avgångselev från högstadiet saknar betyg i ett eller flera ämnen. Detta leder i sin tur till att allt fler gymnasieelever hamnar på IV programmet som i regel tar fyra år istället för tre år att avsluta. En normalt funtad människa inser att detta är inte bra och att det kommer att kosta kommunen massor av miljoner i en nära framtid. Naturligtvis måste man stärka skolan och se till att ett minimum av elever inte klarar sin skolgång. Detta skulle spara en ansenlig mängd pengar för kommunen. Med dagens budet ser man även att barn med behov av särskilt stöd inte kommer att kunna få den extra hjälp de behöver. Vad detta kommer att kosta i framtiden är det ingen som vet, men att det kommer att bli dyrt är det ingen som tvekar om. Idag är Åtvidabergs kommun bland de sämsta i Sverige när det gäller skolelevernas prestationer, alliansen vill tydligen att detta ska bli ännu sämre.

Vill du säga din mening!?

Vänsterpartiet inbjuder alla medborgare till ett möte den 22 november, kl 18.30 i ABF´s lokaler.
Ingång sker via biblioteket. Vi kommer bland annat att ta upp kommunens budget, fritidsgården, simhallen, pensionsskulden och allt annat som är intressent. Ta chansen och besök oss för att ställa frågor, komma med förslag eller bara lyssna till intressanta diskussioner. Vi bjuder på fika.

Hälsnignar
Per-Johan Fjellström
Ordförande

Fritidsgård

Vänsterpartiet i Åtvidaberg har beslutat sig för att driva frågan om kommunalt driven fritidsgård
Den kommunala fritidsgården lades ner av alliansen för att spara pengar, sedan gav man pengar till frikyrkorna för att driva en fritidsgård. Vi ser att detta beslut var helt felaktigt utifrån alla medborgarnas bästa. Många ungdomar valde bort den privata fritidsgården då kopplingen till frikyrkan blev för stor. De flesta som besöker fritidsgården idag är samma ungdomar som är aktiva inom frikyrkan och målet med en fritidsgård har gått förlorad. Vänsterpartiet vill stoppa bidragen till den privata fritidsgården och öppna en kommunalt driven och ägd fritidsgård där alla ungdomar kan vara utan politiska eller religiösa förtecken.

Paneldebatt

Vi vill börja med att tacka villaägarna för att vi blev inbjudna till paneldebatten den 16 november.
Det var ett intressant möte där man med all tydlighet fick klart för sig att alliansen och moderaterna mer eller mindre har gett upp. Från åhörarna kom det flera frågor som med tydlighet visade att det inte varit någon kommunikation mellan medborgare och alliansens politiker om vilka frågor som är viktiga. Vi från vänsterpartiet kommer att fortsätta driva vår linje att en attraktiv kommun är en kommun som har en rättvis och solidarisk prägel. Besparingar skall fördelas på dem som har lättast att bära dem. Satsningar skall ske mot dem som behöver dem mest och inte de som skriker högst. En rättvis politik ger människor trygghet att agera tillsammans för allas bästa. En attraktiv kommun skapas genom att vi tillsammans äger och förvaltar de delar av verksamheten som vi tycker är viktiga, att privatisera leder alltid till likriktning och enformighet. När vinsten är viktigare än medborgarna har man skapat en otrygg och oattraktiv kommun.

Bli medlem i Vänsterpartiet eller Ung Vänster, klicka på bilden

Klicka på bilden

Senaste kommentarer