Vänsterpartiet Åtvidaberg

Arkiv

Jonas Sjöstedt

Ulla Andersson:

Åtvidaberg i topp

Det är fantastiskt roligt att få läsa positiva nyheter om Åtvidaberg. Vi ligger i topp i Östergötland när det gäller att ta ut pappaledighet.
Även om siffran inte är imponerande så har Åtvidaberg en positiv trend. 2005 tog papporna i Åtvidaberg ut 21,2% av föräldraledigheten medan kvinnorna använde 78,8%. Vänsterpartiet hoppas att vi även i framtiden kommer att ligga i topp med ännu fler pappor som utnyttjar möjligheten att vara hemma med sina barn.

Jämförelser

Det är enorma löneskillnader i Sverige idag. Den 28 februari 2005 kunde man läsa att Ericssons VD tjänar lika mycket som 71 arbetare
Då, 2005 tyckte Ericssons styrelse att Svanberg var värd över 17 000 000 kronor i lön. Man kan undra om våra VDar har någon moral alls eller om girigheten har slagit över fullständigt.
Det som gör det hela ännu mer moraliskt tveksamt är att vi arbetare skall jämföra våra löner med andra länder, då gäller det att jämföra med de som tjänar minst. När det gäller att jämföra VDs löner så jämför man med de som tjänar mest. Jag tror det är dags att vi arbetare säger ifrån och kräver att få jämföra våra svenska arbetarlöner med de arbetare som tjänar mest i vår omvärld, jag är övertygas om att vi kommer att bli förvånade då vi upptäcker att vi inte tjänar mest i världen.

Gymnasieelever är inga kunder

Gymnasieentreprenadutredningen föreslår nu i betänkandet ”Skola & samhälle” att all undervisning i gymnasieskolan ska kunna ske på entreprenad och kommuner ska kunna bilda bolag för att bedriva gymnasieutbildning.
– För Vänsterpartiet är det otänkbart att privatisera gymnasieskolan ytterligare. Gymnasieskolan ska vara ett offentligt åtagande för att garantera att alla har tillgång till utbildning samt för att säkerställa insyn och inflytande, säger Lennart Gustavsson (v) suppleant i utbildningsutskottet.

En annan allvarlig följd av utredningens förslag blir att kravet på behöriga lärare avskaffas i alla ämnen utom kärnämnena.

– Behöriga lärare är en grundläggande förutsättning för att ge eleverna en bra utbildning och i Vänsterpartiet vill vi se en skärpning av behörighetskraven och inte avskaffa dem, fortsätter Lennart Gustavsson.

– Gymnasieutbildning är ingen handelsvara utan en demokratisk rättighet. Jag har särskilt svårt att förstå hur vår samarbetspartner Ibrahim Baylan förhåller sig så positiv till utredningens förslag trots att den socialdemokratiska kongressen i höstas tydligt tog ställning mot privatiseringarna i utbildningsväsendet, avslutar Lennart Gustavsson.

Stödet till ÅFF

Ännu en gång visar Kopparpartiet att man inte är vuxen uppgiften att leda kommunen. Det hjälper inte att Lars Rach är kommunalråd, han har inte förstår sin roll som politiker.
När man gör det ena misstaget efter det andra borde man lära sig något men inte… Bara för att man är kommunalråd kan man inte ensam lova bort medborgarna pengar till höger och vänster. Det finns något som heter demokrati =folkstyre, om Kopparpartiet hade insett att det råder demokrati även i Åtvidaberg skulle man inte låta sin ledare göra alla dessa politiska misstag.
Allt för ofta har vi Vänsterpartister fått höra att vi för en oansvarig ekonomisk politik men det kommer inte ens i närheten av den ekonomiska politik som Kopparpartiet för. Att lova en förening 4 500 000 kronor när kommunen knappt har råd med den lagstadgade verksamheten är inte bara oansvarig, det är på gränsen till dåraktigt.

Nato gör inte världen säkrare!

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt är i Finland och pratar sig varm för ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen Nato. Det är bra att han är tydlig gentemot väljarna. Får vi en borgerlig regering riskerar vi ett Nato-medlemskap på köpet.
Enligt Reinfeldt avgörs ett eventuellt svenskt inträde av hur Finland ställer sig och om det går att få med socialdemokraterna! Vad han helt negligerar är hur det svenska folket ställer sig. Nu måste krav resas på att partierna tydligt redovisar var de står i frågan. Detta får inte bli en fråga som avgörs i slutna förhandlingar mellan partier. Framförallt inte om partierna inte varit tydliga inför väljarna med var man står.

Vänsterpartiet är tydligt. Vi avvisar helt och hållet ett svenskt medlemskap i Nato. Den militära alliansfriheten är helt avgörande för en självständig utrikespolitisk hållning. Ett närmande till Nato skulle vara det den sista spiken i kistan för en självständig politik.

Nato bygger inte en säkrare värld. USA är den helt dominerande makten inom militäralliansen. Vi har sett vad USA:s krigspolitik inneburit i Afghanistan och Irak. USA:s dominans i kraft av enda kvarvarande supermakt är ett direkt hot mot freden, folkrätten och små staters oberoende. Kriget mot terrorismen har inneburit att rättsäkerhet och mänskliga rättigheter satts ur spel.

Vårt alternativ är ett stärkt FN och en utveckling av ett mellanstatligt samarbete. De globala problemen och hoten är många. Svält och fattigdom utrotas inte av militärallianser. Det går inte att bomba fram fred och mänskliga rättigheter. Klimathotet bekämpas inte militärt. En annan värld är möjlig – men vägen dit går inte via ett svenskt Nato-medlemskap.

Lasse Ohly

Bli medlem i Vänsterpartiet eller Ung Vänster, klicka på bilden

Klicka på bilden

Senaste kommentarer