Arkiv

Vänsterpartiet Åtvidaberg

April möte

Den 2 april har Vänsterpartiet sitt nästa möte. Alla intresserade är välkomna att besöka oss. Mötet är i ABF.s lokaler (under biblioteket) kl 17.00.

Vi kommer bland annat att ta upp det kommunala valprogrammet inför valet senare i år.

gubbar_pratar_kaffe

Simhallen i Åtvidaberg

Frågan om Stallet och simhallen verkar aldrig ta slut. Men nu är det så att kommunen har sålt simhallen till en privat ägare som har fått ett driftbidrag på 250 000 kronor i månaden för att hålla simhallen öppen. Den styrande majoriteten i Åtvidaberg har beslutat att säga upp det avtalet till årsskiftet med hänvisning till att ägaren inte fullföljer de åtaganden som man kommit överens om.
Vi från Vänsterpariet har inte idag tillräcklig information för att avgöra om majoriteten har rätt i sak eller om man genomför en besparing. I vilket fall som helst så kommer detta att påverka möjligheten att bada i Åtvidaberg.
När det gäller själva ägandet av simhallen så kan vi idag inte göra så mycket åt saken, det är privata intressen som äger och förvaltar simhallen. Det kan väl poängteras att Vänsterpartiet var emot försäljningen eftersom privata intressen mycket sällan ser till medborgarnas bästa utan har sitt fokus på sitt bankkonto. Den nu pågående affären är en sak mellan dessa privata intressen och vi kan idag inte göra så mycket åt ägandefrågan. Vänsterpartiet kan idag inte påstå att kommunen skulle köpa tillbaka simhallen eftersom de pengarna inte finns.
När det gäller driftbidrag till en eventuell ny ägare så tycker Vänsterpartiet att det är en möjlighet. Eftersom kommunen stöttat tidigare ägare ekonomiskt så tycker vi att en ny ägare även ska ha den möjligheten.

Årsmöte

Det har varit årsmöte i lokalföreningen och man kan nog säga att detta år har varit ett mellanår. Även om mycket har hänt på riksplanet så har politiken i Åtvidaberg mest präglats av att de två stora drakarna S och M styrt och ställt utan att ta någon hänsyn till de mindre partierna. Någon lokal demokrati är det svårt att hitta.

Men när det gäller årsmötet så valdes samma styrelse som förra gången och det visar även det på en brist inom vårt parti lokalt i kommunen. Vi behöver bli bättre på att locka till oss politiskt intresserade personer. Så under detta år behöver vi inom vänsterpartiet blir bättre på att föra ut vår politik och att få med oss folk i partiarbetet.