Arkiv

Vänsterpartiet Åtvidaberg

Årsmöte

Det har varit årsmöte i lokalföreningen och man kan nog säga att detta år har varit ett mellanår. Även om mycket har hänt på riksplanet så har politiken i Åtvidaberg mest präglats av att de två stora drakarna S och M styrt och ställt utan att ta någon hänsyn till de mindre partierna. Någon lokal demokrati är det svårt att hitta.

Men när det gäller årsmötet så valdes samma styrelse som förra gången och det visar även det på en brist inom vårt parti lokalt i kommunen. Vi behöver bli bättre på att locka till oss politiskt intresserade personer. Så under detta år behöver vi inom vänsterpartiet blir bättre på att föra ut vår politik och att få med oss folk i partiarbetet.

kriminalisering av tvångsäktenskap

Vänsterpartiet välkomnar det utredningsbetänkande som kommer att presenteras senare i vår och som föreslår en kriminalisering av tvångsäktenskap med fängelse upp till två år.

­– Det är helt i linje med Vänsterpartiets politik. Att giftas bort mot sin vilja är ett övergrepp mot många unga kvinnor och kan inte accepteras av samhället, säger Lena Olsson, ledamot i riksdagens justitieutskott.

Enligt en rapport som Ungdomsstyrelsen tog fram 2009 finns det 8 500 ungdomar som är oroliga för att de inte ska få välja sin partner själva. Med dagens lagstiftning finns det också möjlighet till dispens för barn att gifta sig.

– Det är mycket positivt att utredaren föreslår att dispensen ska tas bort. Dels tillämpas den mycket sällan, dels är det inte rimligt att barn ska behöva gifta sig, säger Lena Olsson.

 

 

Lars Ohly debuterar som sommarpratare

På tisdagen presenterades årets upplaga av P1:s sommarpratare. Vänsterpartiets Lars Ohly är en av dem.

– Jag är oerhört glad över att ha fått den äran och kommer att prata om rockmusik, kärlek, litteratur, fotboll, järnväg och politik – helt enkelt om det som gör livet värt att leva, säger Lars Ohly.

vi ser fram emot att få höra Vänsterpartiets ordförande i radion den 25 Juli.