Arkiv

Vänsterpartiet Åtvidaberg

Paneldebatt

Vi vill börja med att tacka villaägarna för att vi blev inbjudna till paneldebatten den 16 november.
Det var ett intressant möte där man med all tydlighet fick klart för sig att alliansen och moderaterna mer eller mindre har gett upp. Från åhörarna kom det flera frågor som med tydlighet visade att det inte varit någon kommunikation mellan medborgare och alliansens politiker om vilka frågor som är viktiga. Vi från vänsterpartiet kommer att fortsätta driva vår linje att en attraktiv kommun är en kommun som har en rättvis och solidarisk prägel. Besparingar skall fördelas på dem som har lättast att bära dem. Satsningar skall ske mot dem som behöver dem mest och inte de som skriker högst. En rättvis politik ger människor trygghet att agera tillsammans för allas bästa. En attraktiv kommun skapas genom att vi tillsammans äger och förvaltar de delar av verksamheten som vi tycker är viktiga, att privatisera leder alltid till likriktning och enformighet. När vinsten är viktigare än medborgarna har man skapat en otrygg och oattraktiv kommun.

Oljans tid är förbi!

Att oljan kommer att ta slut är nästan alla överens om. Frågan har varit när den tar slut .Varje generation har funderat över hur man skall förebygga detta och mycket har gjorts. Men nu verkar det som om man faktiskt har tagit frågan på lite mer allvar.
Socialdemokraterna presenterade på sin kongress en tanke om att minska oljeberoendet nästan helt inom 15 år. Det som oroar de insatta är hur oljans slut skall drabba vår livsstil och framför allt vår ekonomi. Man är ganska överens om att västvärden kommer att klara övergången bättre än u-länderna där oljeberoendet ökar för varje dag. Mycket av deras växande ekonomi bygger på oljan. Det som kan bli en fördel med att oljans betydelse minskar är att de lokala ekonomierna kommer att spela en allt större roll. Idag är det fortfarande lönsamt att transportera varor kors och tvärs över hela välden men när transporterna blir för dyra kommer den lokal produktionen att få en ökad betydelse.
Det som är väsentligt för oss på lokal nivå är att fundera över hur vi kan förebygga och underlätta en övergång till alternativa energikällor. En kommun som Åtvidaberg är starkt beroende av att invånarna kan pendla till sina jobb. En utbyggd kollektivtrafik kan vara en lösning ifall den bygger på andra drivmedel än olja. En annan fråga är hur mycket av uppvärmningen som bygger på olja. Vi har ännu inte gjort någon undersökning av detta men vi tror att många villaägare och fastighetsägare redan har börjat med en omställning. Denna omställning hänger väldigt nära ihop med tillgången till el och debatten om kärnkraften vare eller inte vara har åter blivit aktuell. Vänsterpartiet i Åtvidaberg kommer att jobba för att kommunen jobbar med en handlingsplan för minskat oljeberoende och att man från kommunal nivå gör allt för att underlätta omställningen för såväl företag som privatpersoner.

Hemlösa barn

Det finns en allmän uppfattning om att barnfamiljer inte blir vräkta i Sverige, men detta är inte sant. Socialdepartementet har kommit med en rapport som visar att mellan 1500 och 2000 barnfamiljer vräkts från sitt hem.
Dessa vräkningar har sin grund i obetalda räkningar, men om det handlar om slarviga och oaktsamma föräldrar eller om det handlar om att man helt enkelt inte får ekonomin att gå ihop återstår att se. Men man kan nog tänka sig att den stora arbetslösheten spelar in. Att en förälder blir arbetslös är ekonomiskt besvärligt men skulle det handla om båda föräldrarna är det nästan omöjligt att klara sin ekonomi. Finns det då bara en förälder som blir arbetslös är situationen mycket besvärlig. Det visar sig i även i rapporten att samarbetet mellan stat, kommun och socialtjänsten inte fungerar som den ska. Allt för ofta kommer hjälpen för sent och är för liten. Idag finns det nästan ingen kunskap om hemlösheten bland barnfamiljer i Sverige och troligen kommer det att visa sig vara värre än vi kan tänka oss. Om det är en sådan besvärlig situation idag kan man bara med fasa tänka sig hur det skulle se ut om moderaterna hade makten och kunde genomföra sina fientliga förslag om att straffa arbetslösa och långtidssjukskriven. Vi måste ta upp kampen för att rädda och stärka välfärdssamhället, de rika är rika nog och det är dags att de delar med sig av de vinster som arbetarna har jobbat ihop.

Läs regeringens rapport på denna länk
http://www.regeringen.se/sb/d/5988/a/52262

Kvinnovåld

Så kunde vi läsa det i Corren, det som vi hoppades inte skulle kunna hända i en mindre kommun som Åtvidaberg. En 12-årig flicka i Åtvidaberg har anmält att hon våldtagits under lördagskvällen. En misstänkt gärningsman är hämtad till förhör men överfallet har redan skett och flickan har blivit kränkt
Som medmänniska blir man bestört och funderar över vad det är för samhälle vi lever i. Vi måste få ett stopp på kvinnovåldet i alla dess skepnader. Det finns inga ursäkter för att våldföra sig på andra, inga ursäkter för att slå eller kränka andra människor, det finns inga ursäkter för att förnedra eller marginalisera andra människor. Tillsammans måste vi säga ifrån och tydligt visa att vi inte accepterar detta beteende någonstans. Inte i hemmet, inte på arbetet, inte i skolan, inte någonstans. Alla människor har rätt att känna sig trygga och respekterade.

Frågan om överfallet på flickan i Åtvidaberg visar ytterligare än gång att vårt önskemål om feministiskt självförsvar i skolan är viktigt. (se tidigare artikel). Vänsterpartiet i Åtvidaberg kommer att skynda på och lämna in en motion till kommunfullmäktige om att detta genomförs årligen i alla Åtvidabergs skolor.

Per-Johan Fjellström
Ordförande

Connex avskedande av Per Johansson är en politisk handling

Vänsterpartiets partistyrelse antog vid sitt möte i helgen ett uttalande om Connex avskedande av Per Johansson, fackklubbsordförande i Seko.
Uttalande från Partistyrelsen 051106

Connex har avskedat Per Johansson, ordförande i Seko klubb 119, med anklagelser om ”illojalitet” och ”kränkande” uppträdande. Vi uppfattar Connex agerande som en grov kränkning av den fria föreningsrätten för arbetstagarna. Connex VD Pelle Svensson angrep klubb 119 i Dagens Eko den 30 september och menade att facket bedrivit ”en kampanj som inte hör hemma i en avreglerad och konkurrensutsatt verksamhet”. Connex slåss alltså för sin rätt att tjäna pengar på en skattefinansierad verksamhet och anser att Per Johansson har hotat den rätten. Vi betraktar därför Connex avsked av en facklig företrädare som en politisk handling.

Vi ser mycket allvarligt på att SL:s ledning och en majoritet i SL:s styrelse inte tar sitt ansvar för de problem som fackklubben påtalat om säkerheten i tunnelbanan. Vi ser med förvåning på att man accepterar Connex sätt att agera mot fackklubben. Endast vänsterpartiets ledamot i SL:s styrelse, Kerstin Pettersson, har ifrågasatt SL-ledningens hantering av situationen.

Vänsterpartiets partistyrelse kräver att Connex tar tillbaka sitt avsked av Per Johansson och välkomnar honom åter i arbete.

Vänsterpartiets partistyrelse kräver att SL tar ansvar för säkerheten i tunnelbanan och Connex sätt att sköta säkerheten.

Vänsterpartiets partistyrelse kräver att SL inte accepterar att Connex kränker fackliga rättigheter.

Uttalande från Partistyrelsen 051106

Lär mer om vänsterpartiets politik på riksnivå på www.vansterpartiet.se