Arkiv

Vänsterpartiet Åtvidaberg

Connex avskedande av Per Johansson är en politisk handling

Vänsterpartiets partistyrelse antog vid sitt möte i helgen ett uttalande om Connex avskedande av Per Johansson, fackklubbsordförande i Seko.
Uttalande från Partistyrelsen 051106

Connex har avskedat Per Johansson, ordförande i Seko klubb 119, med anklagelser om ”illojalitet” och ”kränkande” uppträdande. Vi uppfattar Connex agerande som en grov kränkning av den fria föreningsrätten för arbetstagarna. Connex VD Pelle Svensson angrep klubb 119 i Dagens Eko den 30 september och menade att facket bedrivit ”en kampanj som inte hör hemma i en avreglerad och konkurrensutsatt verksamhet”. Connex slåss alltså för sin rätt att tjäna pengar på en skattefinansierad verksamhet och anser att Per Johansson har hotat den rätten. Vi betraktar därför Connex avsked av en facklig företrädare som en politisk handling.

Vi ser mycket allvarligt på att SL:s ledning och en majoritet i SL:s styrelse inte tar sitt ansvar för de problem som fackklubben påtalat om säkerheten i tunnelbanan. Vi ser med förvåning på att man accepterar Connex sätt att agera mot fackklubben. Endast vänsterpartiets ledamot i SL:s styrelse, Kerstin Pettersson, har ifrågasatt SL-ledningens hantering av situationen.

Vänsterpartiets partistyrelse kräver att Connex tar tillbaka sitt avsked av Per Johansson och välkomnar honom åter i arbete.

Vänsterpartiets partistyrelse kräver att SL tar ansvar för säkerheten i tunnelbanan och Connex sätt att sköta säkerheten.

Vänsterpartiets partistyrelse kräver att SL inte accepterar att Connex kränker fackliga rättigheter.

Uttalande från Partistyrelsen 051106

Lär mer om vänsterpartiets politik på riksnivå på www.vansterpartiet.se

Varför vänsterpartist

Den sista tiden har fått många frågor om varför jag är aktiv vänsterpartist? Hur kan jag vara med i ett parti som är kommunistiskt? Hur kan jag vara med i ett parti som håller på att falla sönder osv? Alla dessa frågor utgår från den bild som massmedia visar.
Svaren på dessa frågor är för mig ganska enkla. För det första är jag inte kommunist, mera socialist. Jag har tidigare varit aktiv Socialdemokrat, men jag upplevde att S inte bryr sig om de svaga och utsatt i samhället. S har mer och mer blivit ett tjänstemanna parti. Men att därifrån bli kommunist är steget lite långt. Är då Vänsterpartiet kommunistiskt? Av det jag märkt så är svaret nej. Lars Ohly sa att han var kommunist och sedan förklarade han vilken sorts kommunist han var, och jag förstår att man inte riktigt hänger med när det finns olika sorters kommunister, på samma sätt som det finns olika sorters socialister. Men likväl stödjer jag Lars Ohly och tycker att han är en ganska bra partiledare. För det andra när det gäller frågan om paritet håller på att falla sönder, så blir mitt svar troligen nej. I stora delar av landet är vi väl överens om att vänsterpartiet skall leva vidare. Men som i alla andra partier finns det medlemmar som inte får sin vilja igenom och som använder media för att försöka vinna röster för sin sak den vägen. Här uppstår ett problem för dessa personer. De kritiserar partiet för att vara odemokratiskt. De kritiserar att majoriteten inte tycker som de. Men det är ju just det som är demokrati, när alla får säga sin sak men majoritetens linje är den som ofta gäller. Att då försöka använda media som påtryckningsmedel är ju just odemokratiskt, är det vänsterpartiets medlemmar eller media som ska bestämma partiets politik. För mig är svaret givet, det är medlemmarna som skall bestämma. Till sist, varför väljer jag att vara aktiv i partiet? Av den anledningen att partiet ofta står på de mest utsatta gruppernas sida. De som är arbetslösa, långtidssjukskrivna, men också de som är utsatta pågrund av funktionshinder eller pågrund av utländskt påbrå. Ett samhälle som bara ser till de välbärgades intressen blir ett sjukt samhälle, ett samhälle med mycket våld, brott och rädsla. Vi ser detta samhälle i USA, framförallt visade det sig efter orkanen. Däremot vill jag ha ett samhälle där man ser till alla människors intressen. Där man stödjer och hjälper de som behöver det för att skapa ett samhälle som präglas av trygghet, jämlikhet, solidaritet och är rättvist. Detta samhälle gynnar alla grupper i samhället såväl fattiga som rika. Svenskar som invandrare, friska som sjuka, ung som gammal.

Per-Johan Fjellström
Ordförane V-Åtvidaberg

När girigheten vill styra!

Varför blev vi inte mer förvånade än vi blev av att moderaternas Birgitta Elwing ansåg det helt naturligt att få dubbla arvoden.
Men förvåningen uteblir och man konstaterar ännu en gång att moderaterna säger sig värna om kommunen, men i verkligheten handlar det bara om att sko sig själva på skattebetalarnas bekostnad. Elwing ansåg det helt naturligt att få dubbla arvoden då hon arbetet så hårt på kommunkontoret och då faktiskt tjänat in sitt arvode flera gånger. Nu kan man väl bara ställa sig lite undrande till om hon överhuvudtaget skall vara på kommunkontoret, där skall väl tjänstemännen arbeta, Elwing är fortfarande politiker. Men om hon varit på kommunkontoret så mycket och initierat så många åtgärder så kanske vi fått en förklaring till varför kommunen verkar fungera så dåligt. Vi inom vänsterpartiet hoppas att moderaterna kan ta sitt samhällsansvar och börja jobba för hela kommunens bästa istället för sitt eget bästa och genast lämna sina kommunala uppdrag och framförallt lämna kommunhuset och låta de som kan sitt jobb få göra det i lugn och ro.

Per-Johan Fjellström

Förtroende i Åtvidaberg

Jag kan snart förstå folk som säger att politiker är inte att lita på. För andra gången på 4 år står Moderaterna i centrum för strul i politiken i Åtvidaberg.
Sist blev de för visso utkastade efter att de inte frivilligt lämnade dåvarande alliansen, och nu har de hoppat av allt samarbete i den så kallade alliansen men vägrar ta konsekvenserna av det och avgå från sina presidieposter. Jag har sagt det förut, och säger det igen. I Åtvidaberg har vi tydligen maktgalna politiker som gör vad som helst för att få sitta vid makten, men frågan är ändå om inte detta tar priset. Man kan inte både äta upp kakan och sen tro att man ska ha den kvar. Jag tycker nästan att detta är en parodi. Jag trodde att vi hade tillräckligt med sopor på TV men i Åtvidaberg så deltager man i en om man så vill eller inte som Åtvidabergsinnevånare.

Lennart Pettersson
Vänsterpartiet

Vem ska styra?

Alliansen har under lång tid knakat i fogarna och lagom till sommaren rasade den ihop helt och hållet.
Centern hade redan innan mer eller mindre lämnat alliansen då man följde det samarbetsavtal som alliansen hade. Moderaternas avhopp verkar för oss lite mer oklart, det verkar mest vara en valtaktiskt manöver. Genom att hoppa av ca ett år före valet räknar moderaterna med att slippa bli förknippade med den mycket dåliga politik som de själva har fört. Nu har de möjlighet att skylla alla misslyckanden på dem som är kvar. Frågan man kan ställa sig nu är vilka som skall samarbeta med vilka. Vänsterpartiet i Åtvidaberg kommer har förhålla sig avvaktande tills vidare eftersom det redan pågår en del förhandlingar mellan olika partier.