Arkiv

Vänsterpartiet Åtvidaberg

Valkonferensen

Vänsterpartiet har hållit sin valkonferens för Östergötland. Det var en intressant tillställning, men om man är helt ny inom politiken borde det ha varit avskräckande
Det som tog längst tid var valet till riksdags och landstingslistorna. Valberedningens förslag hade ett motförslag lagt av Björn Grip. Det var inte allt för stora skillnader på de två förslagen förutom placeringen av de olika kandidaterna. För Åtvidabergs del var det inga större problem då vi gillade personer från båda listorna. Hur vi röstade är en väl bevarad hemlighet 😉
Det som man kan regera lite emot är att båda första namnen kommer från Norrköping vilket till viss del visar att de stora kommunerna har en fördel av antalet röster. Men rent politiskt vann den delen av ombuden som vill se en allt striktare hållning på vänsterpartiets politik. Man säger inte nej till kompromisser men i valprogrammet vill man ha en tydlig och rak linje. Vad man tycker om detta är upp till varje ombud. Min egna reflektion är att det är lättare att ha den inställningen i de större kommunerna medan vi från mindre sannolikt vill ha en mer mjuk linje då vi är mer vana att få kompromissa. För Åtvidabergs räkning fick vi en sjunde plats på riksdagslistan och en nionde plats på landstingslistan. Naturligtvis skulle vi vilja ha haft första platsen på båda listorna men då måste vi nog få lite fler medlemmar i kommunen först. Jag som var där tycker det var en bra valkonferens och trivdes ganska bra trots att det blev många timmar. Nu är det upp till oss lokalt i Åtvidaberg att forma vårt lokala valprogram.

Vänster budget

Vänsterpartiet i Åtvidaberg beslutade sig för att lägga fram en egen budet.
Vänsterpartiet budget för 2006 präglas av en tydlig satsning på barn och ungdom. Genom att föreslå en skattehöjning på 25 öre ser vi möjligheter att stärka budgeten för barn och utbildningsnämnden. Denna förstärkning vill vi se gå till ett ökat stöd för de elever som riskerar att inte klara alla ämnen i grundskolan. Varje elev som lämnar högstadiet utan komplett avgångsbetyg är ett kommunalt misslyckande och en ökad kostand i gymnasieskolan. Alla undersökningar visar att det alltid lönar sig att sätta in stödåtgärder tidigt i skolan.
Men vår önskade satsning handlar även om att vi vill ha tillbaka en kommunalt ägda och driven fritidsgård. En kommunal fritidsgård skulle tillsammans med andra kommunala myndigheter kunna förebygga drogmissbruk och skadegörelse samtidigt som de kan ge ungdomar en positivare bild av Åtvidaberg. Samspelet mellan skolan och fritidsgården är en viktig del i arbetet för att förebygga ungdomsproblem. Även om vi vill ha en kommunalt driven fritidsgård betyder detta inte att vi vill utestänga föreningslivet från den kommunala verksamheten. Tvärtom spelar de en viktig roll. Vänsterpartiet vill därför stärka budgeten då det gäller ekonomiska bidrag till föreningslivet och studieförbunden. Även detta ingår i vår strategi för att skapa en positiv och attraktiv ungdomskultur i Åtvidaberg, som motverka kriminalitet och drogmissbruk. I denna satsning ser vi även att biblioteket får en framträdande roll som kulturbärare och kommunens aktiva inspiratör för att sprida all sorts kulturmedia till medborgarna.

Barnen får betala

Att Åtvidabergs politiker inte har haft koll på ekonomin under de senaste femton åren är ingen hemlighet.
Det som gör oss Vänsterpartister upprörda är att man nu tänker sig att barnen skall få betala för att de tidigare generationerna levt över sina tillgångar. I ett samhälle där utbildning blir allt mer viktigt för att kunna få ett arbete tänker sig Regnbågsalliansen att man kan spara på skolan och utbildningen. Kommunens egna konsekvensbeskrivning ger vid handen att var tredje avgångselev från högstadiet saknar betyg i ett eller flera ämnen. Detta leder i sin tur till att allt fler gymnasieelever hamnar på IV programmet som i regel tar fyra år istället för tre år att avsluta. En normalt funtad människa inser att detta är inte bra och att det kommer att kosta kommunen massor av miljoner i en nära framtid. Naturligtvis måste man stärka skolan och se till att ett minimum av elever inte klarar sin skolgång. Detta skulle spara en ansenlig mängd pengar för kommunen. Med dagens budet ser man även att barn med behov av särskilt stöd inte kommer att kunna få den extra hjälp de behöver. Vad detta kommer att kosta i framtiden är det ingen som vet, men att det kommer att bli dyrt är det ingen som tvekar om. Idag är Åtvidabergs kommun bland de sämsta i Sverige när det gäller skolelevernas prestationer, alliansen vill tydligen att detta ska bli ännu sämre.

Fritidsgård

Vänsterpartiet i Åtvidaberg har beslutat sig för att driva frågan om kommunalt driven fritidsgård
Den kommunala fritidsgården lades ner av alliansen för att spara pengar, sedan gav man pengar till frikyrkorna för att driva en fritidsgård. Vi ser att detta beslut var helt felaktigt utifrån alla medborgarnas bästa. Många ungdomar valde bort den privata fritidsgården då kopplingen till frikyrkan blev för stor. De flesta som besöker fritidsgården idag är samma ungdomar som är aktiva inom frikyrkan och målet med en fritidsgård har gått förlorad. Vänsterpartiet vill stoppa bidragen till den privata fritidsgården och öppna en kommunalt driven och ägd fritidsgård där alla ungdomar kan vara utan politiska eller religiösa förtecken.

Vill du säga din mening!?

Vänsterpartiet inbjuder alla medborgare till ett möte den 22 november, kl 18.30 i ABF´s lokaler.
Ingång sker via biblioteket. Vi kommer bland annat att ta upp kommunens budget, fritidsgården, simhallen, pensionsskulden och allt annat som är intressent. Ta chansen och besök oss för att ställa frågor, komma med förslag eller bara lyssna till intressanta diskussioner. Vi bjuder på fika.

Hälsnignar
Per-Johan Fjellström
Ordförande