Arkiv

Vänsterpartiet Åtvidaberg

Kommunistiska betongpolitiker

Ibland blir man lite trött när man hittar inlägg om Vänsterpartiet i media. Svenska naturskyddsföreningens senaste tidning ger en vinkling av att Vänsterpartiet stöter bort miljöengagerade politiker till förmån för kommunistiska betongpolitier.
Man hävdar att Vänsterpartiet har sänkt sina krav på miljöskatter och biståndsanslag. Som aktiv måste jag starkt vända mig emot SNFs beskrivning, vi håller miljöprofilen högt, trots att någon högröstad vänsterpartist gått över till miljöpartiet. Att aktivt jobba för miljön sker inte speciellt effektivt genom politiskt retorik i TVs debattprogram. En aktiv miljöpolitik sker framförallt ute i de kommunala församlingarna där den skall genomföras praktiskt i vardagen. Den sker genom att vi kan övertyga medborgarna om att det är en viktig politisk fråga som kräver att alla hjälper till på det sätt man kan. Det är genom folkliga krav som kapitalet tvingas att ställa om till miljövänlig produktion. Det lite konstiga är att samtidigt som vi blir beskyllda för att vi vill införa för mycket miljöskatter och avgifter tycker SNF att vi sänkt våra krav. Vänsterpartiet är ett miljömedvetet parti och kommer så att vara både före och efter valet.

Ny president

I Bolivia har Evo Morales vunnit presidentvalet, troligen med över 50% av rösterna. Det som gör det intressant för oss är att han är socialist, indian, och lovat att förstatliga landets naturgastillgångar.
Nu är han inte ensam om att stå till vänster och vinna ett val i sydamerika. Just nu verkar det som om Sydamerikas folk förstått att man inte når någon utveckling genom att de rikare blir rikare och de fattigare ännu fattigare. För att utveckla ett land behövs det jämställdhet och social rättvisa. Att USA har haft starka intressen i Bolivia är ingen hemlighet och de kommer sannolikt att göra allt de kan för att försvåra och hindra Morales presidentskap. Kanske kommer de även att mörda honom. Vi önskar Bolivas folk all lycka och framgång.

Vi är lurade!

Det handlar om Sverige, som ett tag var ett ganska bra land att leva i, det var innan den liberala hyperkapitalismens fick fotfäste och började förändra vårt land till ett paradis för girighet och maktmissbruk.
Ett av de områden som svenska folket blev grundlurade i var avregleringen av el-marknaden. Följande text är hämtad från boken Saker jag inte förstår och personer jag inte gillar. Av Lena Sundström, Leopard förlag

”När avregleringen genomfördes spådde experterna att nätavgifterna skulle sjunka med upp till 50 procent. Istället har de ökat med i snitt 13 procent sedan 1996. Elpriserna har också blivit högre. Hur mycket är folk inte riktigt överens om.

Statistiska Centralbyrån säger att elpriserna har ökat med 86 procent sedan avregleringen. Den oberoende elkonsulten Roger Fredriksson säger att elpriserna har ökat med 50 procent för dem som har engagerat sig och 75 procent för dem som inte har engagerat sig. Bo Källstrand, VD för svensk energi säger att elpriserna inte har ökat med mer än 32 procent för villkunder och 37 procent för lägenhetskunder.”

”Ta Fortums VD. Hans optionsprogram har gett honom en nätt summa på 85 miljoner kronor. Vilket informationschefen på Fortum har förklarat på följande sätt:
/…/ optionsprogrammet kom till för att sporra nyckelpersoner att göra goda prestationer. Med tanke på utvecklingen borde våra ägare vara jättenöjda.”

Politisk Anarki

Det börjar likna anarki eller polsk riksdag inne i Åtvidabergs kommunhus. Osämjan tar sig former som gör det hela till en patetisk såpopera. Att Kopparpartiet helt har tappat kontrollen är tydligt och Moderaterna verkar även de förlorat kontakten med verkligheten.
De grälar och beter sig som griniga småbarn. Det är en skrämmande tanke att dessa personer skall styra en kommun som är i desperat behov av en fast och tydlig ledning för att kunna komma ur sina problem. Helt klart är att det inte kan fattas några genomtänkta beslut som de håller på nu. Dessutom är det bara månader kvar till valet och att då hålla på och bråka om positioner verkar helt galet. I september 2006 kommer väljarna att lägga sina röster och då kommer med stor säkerhet den politiska kartan att se helt annorlunda ut. Vi från Vänsterpartiet i Åtvidaberg kommer under januari att börja presentera vilken politik vi vill föra i Åtvidaberg. Den 5-8 januari har Vänsterpartiet sin kongress och Åtvidaberg har en representant på plats för att föra fram de små kommunernas intressen. På kongressen kommer även det centrala valpogrammet att beslutats, detta centrala program tillsammans med det regionala för östergötland kommer att vara stommen för vårt lokala valprogram. De lokala frågor som vi kan se idag handlar om fritidsgården och om simhallen. Andra frågor kommer att handla om de kommunala bidragen till föreningsliv och folkbildningen, som vi anser behöver ökat stöd för att skapa en positiv och aktiv kommun som många människor vill bo i. Skolan är en av de områden där vi kommer att fortsätta driva våra tankar som vi presenterade i samband med budgeten. Kort handlar det om att satsa fler miljoner för att alla elever skall lämna grundskolan med godkända betyg och en större möjlighet att få arbete.

Cirkus Åtvidaberg!

Den politiska cirkusen inne i Åtvidabergs kommunhus fortsätter med oförminskad styrka. Budgeten ledde till att moderaterna nu hoppar av flera viktiga poster inom de kommunala nämnderna.
Man är grinig för att deras budget inte vann. Carl G Nilsson skriver i Corren den 1 december att ”Jag vill att flera familjer ska flytta hit i stället för härifrån”, han syftar på att en skattehöjning skulle få denna effekt. Förstår ingen av politikerna hos moderaterna och kopparpartiet att det är just deras mycket löjliga beteende som skämmer ut Åtvidaberg och skapar negativa nyheter runt kommunen. Vem vill flytta till en kommun som styrs av politiker som gör allt för att vara cirkusens pajas, tyvärr tycker ingen att de är roliga utan bara patetiska. Vi hoppas att väljarna kommer ihåg deras beteende vid nästa val och inte röstar på dem.