Arkiv

Vänsterpartiet Åtvidaberg

Stressigt värre!

Det finns inga pengar till vare sig äldreomsorg eller skola, inte till någonting positivt faktiskt. Detta har vi hört till leda. Det blir då lite förvånande när man får ta del av Banverkets utredningar angående tåget mellan Åtvidaberg och Västervik. Man kommer helt lugnt fram till att varje minut förkortad restid kostar 100 000 000 kronor (100 miljoner)
Frågan man kan ställa sig är varför? Vem har så bråttom att det är värt 100 miljoner kronor av våra skattepengar per minut, dessutom är det ett stort problem ifall man skulle stanna vid stationerna så att resenärerna kan komma på tåget. Man slutar aldrig att förvånas över de tjänstemän som tar fram dessa förslag. Det är bra om det går fort mellan Västervik-Åtvidaberg-Linköping för att människor skall kunna pendla smidigt och miljövänligt till sina arbeten. Men efter fler år av pendling så har jag konstaterat att det bästa vore om de kunde få tågen att komma fram itid efter dagens tidtabell. Tåget mellan Västervik och Linköping känns som en lottning, ibland kommer tåget ibland inte, vissa dagar har det även kommit itid. Ännu viktigare än att komma några minuter tidigare hit eller dit vore att tågen gick lite oftare så att man fick större möjlighet att åka tåg.
Vi uppmanar alla som åker tåg eller funderar på att åka tåg, att ta del av banverkets utredningar och fundera över vad som är viktigast. Att kunna komma på tåget eller att det susar förbi i en svindlande hastighet.
Som ordförande för Vänsterpartiet i Åtvidaberg kommer jag att jobba för att man förbättrar tågtätheten och att fler får möjlighet att komma på tåget, det vill säga att man använder de stationer som finna längst spåret. Om det är någon enstaka person som får en livskris av att det tar fem minuter längre tid att komma hem så uppmanar vi den personen att skippa ekonomi nyheterna på TV så har man fått igen de fem minuterna, dessutom blir man lyckligare av att inte vet hur aktierna man inte äger stiger i värde.

Prova denna länk till banverket

Kommunistiska betongpolitiker

Ibland blir man lite trött när man hittar inlägg om Vänsterpartiet i media. Svenska naturskyddsföreningens senaste tidning ger en vinkling av att Vänsterpartiet stöter bort miljöengagerade politiker till förmån för kommunistiska betongpolitier.
Man hävdar att Vänsterpartiet har sänkt sina krav på miljöskatter och biståndsanslag. Som aktiv måste jag starkt vända mig emot SNFs beskrivning, vi håller miljöprofilen högt, trots att någon högröstad vänsterpartist gått över till miljöpartiet. Att aktivt jobba för miljön sker inte speciellt effektivt genom politiskt retorik i TVs debattprogram. En aktiv miljöpolitik sker framförallt ute i de kommunala församlingarna där den skall genomföras praktiskt i vardagen. Den sker genom att vi kan övertyga medborgarna om att det är en viktig politisk fråga som kräver att alla hjälper till på det sätt man kan. Det är genom folkliga krav som kapitalet tvingas att ställa om till miljövänlig produktion. Det lite konstiga är att samtidigt som vi blir beskyllda för att vi vill införa för mycket miljöskatter och avgifter tycker SNF att vi sänkt våra krav. Vänsterpartiet är ett miljömedvetet parti och kommer så att vara både före och efter valet.

Ny president

I Bolivia har Evo Morales vunnit presidentvalet, troligen med över 50% av rösterna. Det som gör det intressant för oss är att han är socialist, indian, och lovat att förstatliga landets naturgastillgångar.
Nu är han inte ensam om att stå till vänster och vinna ett val i sydamerika. Just nu verkar det som om Sydamerikas folk förstått att man inte når någon utveckling genom att de rikare blir rikare och de fattigare ännu fattigare. För att utveckla ett land behövs det jämställdhet och social rättvisa. Att USA har haft starka intressen i Bolivia är ingen hemlighet och de kommer sannolikt att göra allt de kan för att försvåra och hindra Morales presidentskap. Kanske kommer de även att mörda honom. Vi önskar Bolivas folk all lycka och framgång.

Politisk Anarki

Det börjar likna anarki eller polsk riksdag inne i Åtvidabergs kommunhus. Osämjan tar sig former som gör det hela till en patetisk såpopera. Att Kopparpartiet helt har tappat kontrollen är tydligt och Moderaterna verkar även de förlorat kontakten med verkligheten.
De grälar och beter sig som griniga småbarn. Det är en skrämmande tanke att dessa personer skall styra en kommun som är i desperat behov av en fast och tydlig ledning för att kunna komma ur sina problem. Helt klart är att det inte kan fattas några genomtänkta beslut som de håller på nu. Dessutom är det bara månader kvar till valet och att då hålla på och bråka om positioner verkar helt galet. I september 2006 kommer väljarna att lägga sina röster och då kommer med stor säkerhet den politiska kartan att se helt annorlunda ut. Vi från Vänsterpartiet i Åtvidaberg kommer under januari att börja presentera vilken politik vi vill föra i Åtvidaberg. Den 5-8 januari har Vänsterpartiet sin kongress och Åtvidaberg har en representant på plats för att föra fram de små kommunernas intressen. På kongressen kommer även det centrala valpogrammet att beslutats, detta centrala program tillsammans med det regionala för östergötland kommer att vara stommen för vårt lokala valprogram. De lokala frågor som vi kan se idag handlar om fritidsgården och om simhallen. Andra frågor kommer att handla om de kommunala bidragen till föreningsliv och folkbildningen, som vi anser behöver ökat stöd för att skapa en positiv och aktiv kommun som många människor vill bo i. Skolan är en av de områden där vi kommer att fortsätta driva våra tankar som vi presenterade i samband med budgeten. Kort handlar det om att satsa fler miljoner för att alla elever skall lämna grundskolan med godkända betyg och en större möjlighet att få arbete.

Vi är lurade!

Det handlar om Sverige, som ett tag var ett ganska bra land att leva i, det var innan den liberala hyperkapitalismens fick fotfäste och började förändra vårt land till ett paradis för girighet och maktmissbruk.
Ett av de områden som svenska folket blev grundlurade i var avregleringen av el-marknaden. Följande text är hämtad från boken Saker jag inte förstår och personer jag inte gillar. Av Lena Sundström, Leopard förlag

”När avregleringen genomfördes spådde experterna att nätavgifterna skulle sjunka med upp till 50 procent. Istället har de ökat med i snitt 13 procent sedan 1996. Elpriserna har också blivit högre. Hur mycket är folk inte riktigt överens om.

Statistiska Centralbyrån säger att elpriserna har ökat med 86 procent sedan avregleringen. Den oberoende elkonsulten Roger Fredriksson säger att elpriserna har ökat med 50 procent för dem som har engagerat sig och 75 procent för dem som inte har engagerat sig. Bo Källstrand, VD för svensk energi säger att elpriserna inte har ökat med mer än 32 procent för villkunder och 37 procent för lägenhetskunder.”

”Ta Fortums VD. Hans optionsprogram har gett honom en nätt summa på 85 miljoner kronor. Vilket informationschefen på Fortum har förklarat på följande sätt:
/…/ optionsprogrammet kom till för att sporra nyckelpersoner att göra goda prestationer. Med tanke på utvecklingen borde våra ägare vara jättenöjda.”