Arkiv

Vänsterpartiet Åtvidaberg

Vänsterns studentförbund ser kongressbeslutet om höjt studimedel som ett första steg mot införandet av studielön

Vänsterpartiet fattade på sin nyligen avslutade kongress beslut om att vänsterpartiet skall verka för att studiemedlet höjs och indexregleras.

Beslutet välkomnas varmt av Vänsterns Studentförbund. Vänsterns Studentförbund ser kongressbeslutet om höjt studiemedel som en viktig markering från Vänsterpartiets sida.

– Det är glädjande att partiet nu valt att satsa på frågor som rör studenters villkor. För att bryta den sociala snedrekryteringen till högskolan måste alla studenter tillförsäkras en rimlig levnads nivå. Den socialdemokratiska regeringen har utökat antalet studieplatser, men har inte gjort studieplatserna tillgängliga för ekonomiskt svaga grupper i Sverige. Det säger Linnea Nilsson, ordförande i Vänsterns Studentförbund.

Vänsterns studentförbund sätter nu stort hopp till att de kommande budgetförhandlingar kommer inbegripa en höjning av studiemedlet. Vi förutsätter att partistyrelsen och riksdagsgruppen kommer att följa kongressens beslut, säger Christian Camitz, förbundssekreterare.

Vänsterns Studentförbund nöjer sig dock inte med att studiemedlet höjs, utan vill på sikt ersätta studiemedlet med studielön. Genom att betrakta högre studier som ett arbete blir det också självklart att studenter ska beredas plats i det ordinarie socialförsäkringssystemet och precis som alla arbetande ha rätt till exempelvis sjukersättning och pension.

– Idag särbehandlas studenter i socialförsäkringarna, det är helt oacceptabelt, säger Linnea Nilsson.

Mer information: Linnea Nilsson, ordförande Vänsterns Studentförbund, 073-4172866

Christian Camitz, förbundssekreterare Vänsterns Studentförbund, 0707-51 40 86

Nato gör inte världen säkrare!

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt är i Finland och pratar sig varm för ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen Nato. Det är bra att han är tydlig gentemot väljarna. Får vi en borgerlig regering riskerar vi ett Nato-medlemskap på köpet.
Enligt Reinfeldt avgörs ett eventuellt svenskt inträde av hur Finland ställer sig och om det går att få med socialdemokraterna! Vad han helt negligerar är hur det svenska folket ställer sig. Nu måste krav resas på att partierna tydligt redovisar var de står i frågan. Detta får inte bli en fråga som avgörs i slutna förhandlingar mellan partier. Framförallt inte om partierna inte varit tydliga inför väljarna med var man står.

Vänsterpartiet är tydligt. Vi avvisar helt och hållet ett svenskt medlemskap i Nato. Den militära alliansfriheten är helt avgörande för en självständig utrikespolitisk hållning. Ett närmande till Nato skulle vara det den sista spiken i kistan för en självständig politik.

Nato bygger inte en säkrare värld. USA är den helt dominerande makten inom militäralliansen. Vi har sett vad USA:s krigspolitik inneburit i Afghanistan och Irak. USA:s dominans i kraft av enda kvarvarande supermakt är ett direkt hot mot freden, folkrätten och små staters oberoende. Kriget mot terrorismen har inneburit att rättsäkerhet och mänskliga rättigheter satts ur spel.

Vårt alternativ är ett stärkt FN och en utveckling av ett mellanstatligt samarbete. De globala problemen och hoten är många. Svält och fattigdom utrotas inte av militärallianser. Det går inte att bomba fram fred och mänskliga rättigheter. Klimathotet bekämpas inte militärt. En annan värld är möjlig – men vägen dit går inte via ett svenskt Nato-medlemskap.

Lasse Ohly

Kongress

I morgon börjar Vänsterpartiets kongress i Göteborg. Vi kommer att vara åtta ombud från Östergötland plus ersättare. Från Åtvidaberg åker Per-Johan Fjellström.

Stressigt värre!

Det finns inga pengar till vare sig äldreomsorg eller skola, inte till någonting positivt faktiskt. Detta har vi hört till leda. Det blir då lite förvånande när man får ta del av Banverkets utredningar angående tåget mellan Åtvidaberg och Västervik. Man kommer helt lugnt fram till att varje minut förkortad restid kostar 100 000 000 kronor (100 miljoner)
Frågan man kan ställa sig är varför? Vem har så bråttom att det är värt 100 miljoner kronor av våra skattepengar per minut, dessutom är det ett stort problem ifall man skulle stanna vid stationerna så att resenärerna kan komma på tåget. Man slutar aldrig att förvånas över de tjänstemän som tar fram dessa förslag. Det är bra om det går fort mellan Västervik-Åtvidaberg-Linköping för att människor skall kunna pendla smidigt och miljövänligt till sina arbeten. Men efter fler år av pendling så har jag konstaterat att det bästa vore om de kunde få tågen att komma fram itid efter dagens tidtabell. Tåget mellan Västervik och Linköping känns som en lottning, ibland kommer tåget ibland inte, vissa dagar har det även kommit itid. Ännu viktigare än att komma några minuter tidigare hit eller dit vore att tågen gick lite oftare så att man fick större möjlighet att åka tåg.
Vi uppmanar alla som åker tåg eller funderar på att åka tåg, att ta del av banverkets utredningar och fundera över vad som är viktigast. Att kunna komma på tåget eller att det susar förbi i en svindlande hastighet.
Som ordförande för Vänsterpartiet i Åtvidaberg kommer jag att jobba för att man förbättrar tågtätheten och att fler får möjlighet att komma på tåget, det vill säga att man använder de stationer som finna längst spåret. Om det är någon enstaka person som får en livskris av att det tar fem minuter längre tid att komma hem så uppmanar vi den personen att skippa ekonomi nyheterna på TV så har man fått igen de fem minuterna, dessutom blir man lyckligare av att inte vet hur aktierna man inte äger stiger i värde.

Prova denna länk till banverket