Arkiv

Vänsterpartiet Åtvidaberg

Jämförelser

Det är enorma löneskillnader i Sverige idag. Den 28 februari 2005 kunde man läsa att Ericssons VD tjänar lika mycket som 71 arbetare
Då, 2005 tyckte Ericssons styrelse att Svanberg var värd över 17 000 000 kronor i lön. Man kan undra om våra VDar har någon moral alls eller om girigheten har slagit över fullständigt.
Det som gör det hela ännu mer moraliskt tveksamt är att vi arbetare skall jämföra våra löner med andra länder, då gäller det att jämföra med de som tjänar minst. När det gäller att jämföra VDs löner så jämför man med de som tjänar mest. Jag tror det är dags att vi arbetare säger ifrån och kräver att få jämföra våra svenska arbetarlöner med de arbetare som tjänar mest i vår omvärld, jag är övertygas om att vi kommer att bli förvånade då vi upptäcker att vi inte tjänar mest i världen.

Åtvidaberg i topp

Det är fantastiskt roligt att få läsa positiva nyheter om Åtvidaberg. Vi ligger i topp i Östergötland när det gäller att ta ut pappaledighet.
Även om siffran inte är imponerande så har Åtvidaberg en positiv trend. 2005 tog papporna i Åtvidaberg ut 21,2% av föräldraledigheten medan kvinnorna använde 78,8%. Vänsterpartiet hoppas att vi även i framtiden kommer att ligga i topp med ännu fler pappor som utnyttjar möjligheten att vara hemma med sina barn.

Stödet till ÅFF

Ännu en gång visar Kopparpartiet att man inte är vuxen uppgiften att leda kommunen. Det hjälper inte att Lars Rach är kommunalråd, han har inte förstår sin roll som politiker.
När man gör det ena misstaget efter det andra borde man lära sig något men inte… Bara för att man är kommunalråd kan man inte ensam lova bort medborgarna pengar till höger och vänster. Det finns något som heter demokrati =folkstyre, om Kopparpartiet hade insett att det råder demokrati även i Åtvidaberg skulle man inte låta sin ledare göra alla dessa politiska misstag.
Allt för ofta har vi Vänsterpartister fått höra att vi för en oansvarig ekonomisk politik men det kommer inte ens i närheten av den ekonomiska politik som Kopparpartiet för. Att lova en förening 4 500 000 kronor när kommunen knappt har råd med den lagstadgade verksamheten är inte bara oansvarig, det är på gränsen till dåraktigt.

Gymnasieelever är inga kunder

Gymnasieentreprenadutredningen föreslår nu i betänkandet ”Skola & samhälle” att all undervisning i gymnasieskolan ska kunna ske på entreprenad och kommuner ska kunna bilda bolag för att bedriva gymnasieutbildning.
– För Vänsterpartiet är det otänkbart att privatisera gymnasieskolan ytterligare. Gymnasieskolan ska vara ett offentligt åtagande för att garantera att alla har tillgång till utbildning samt för att säkerställa insyn och inflytande, säger Lennart Gustavsson (v) suppleant i utbildningsutskottet.

En annan allvarlig följd av utredningens förslag blir att kravet på behöriga lärare avskaffas i alla ämnen utom kärnämnena.

– Behöriga lärare är en grundläggande förutsättning för att ge eleverna en bra utbildning och i Vänsterpartiet vill vi se en skärpning av behörighetskraven och inte avskaffa dem, fortsätter Lennart Gustavsson.

– Gymnasieutbildning är ingen handelsvara utan en demokratisk rättighet. Jag har särskilt svårt att förstå hur vår samarbetspartner Ibrahim Baylan förhåller sig så positiv till utredningens förslag trots att den socialdemokratiska kongressen i höstas tydligt tog ställning mot privatiseringarna i utbildningsväsendet, avslutar Lennart Gustavsson.

Vänsterns studentförbund ser kongressbeslutet om höjt studimedel som ett första steg mot införandet av studielön

Vänsterpartiet fattade på sin nyligen avslutade kongress beslut om att vänsterpartiet skall verka för att studiemedlet höjs och indexregleras.

Beslutet välkomnas varmt av Vänsterns Studentförbund. Vänsterns Studentförbund ser kongressbeslutet om höjt studiemedel som en viktig markering från Vänsterpartiets sida.

– Det är glädjande att partiet nu valt att satsa på frågor som rör studenters villkor. För att bryta den sociala snedrekryteringen till högskolan måste alla studenter tillförsäkras en rimlig levnads nivå. Den socialdemokratiska regeringen har utökat antalet studieplatser, men har inte gjort studieplatserna tillgängliga för ekonomiskt svaga grupper i Sverige. Det säger Linnea Nilsson, ordförande i Vänsterns Studentförbund.

Vänsterns studentförbund sätter nu stort hopp till att de kommande budgetförhandlingar kommer inbegripa en höjning av studiemedlet. Vi förutsätter att partistyrelsen och riksdagsgruppen kommer att följa kongressens beslut, säger Christian Camitz, förbundssekreterare.

Vänsterns Studentförbund nöjer sig dock inte med att studiemedlet höjs, utan vill på sikt ersätta studiemedlet med studielön. Genom att betrakta högre studier som ett arbete blir det också självklart att studenter ska beredas plats i det ordinarie socialförsäkringssystemet och precis som alla arbetande ha rätt till exempelvis sjukersättning och pension.

– Idag särbehandlas studenter i socialförsäkringarna, det är helt oacceptabelt, säger Linnea Nilsson.

Mer information: Linnea Nilsson, ordförande Vänsterns Studentförbund, 073-4172866

Christian Camitz, förbundssekreterare Vänsterns Studentförbund, 0707-51 40 86