Arkiv

Vänsterpartiet Åtvidaberg

Dikt

Med dikten här under inledde Lars Ohly sitt öppningstal till Vänsterpartiets kongress. Det är tänkvärda ord som verkligen är sanna.
Bestjäl oss och kalla det nationalekonomi.
Gör oss hemlösa och kalla det regionplanering.
Förnedra oss och kalla det socialvård.
Gör oss galna och kalla det mentalhygien.
Förgifta oss och kalla det miljövård.
Söv ner oss och kalla det konsumtionsideologi.
Gör oss arbetslösa och kalla det rationalisering.
Vilseled oss och kalla det reklam.
Sälj våra kroppar och kalla det sexuell frihet.
Bedra oss och kalla det inkomstpolitik.
Förtingliga oss och kalla det levnadsstandard.
Håna vårt arbete och kalla det förtidspension.
Ljug för oss och kalla det ordets frihet.
Förtryck oss och kalla det demokrati.

Claes Andersson, 1974.

Jämförelser

Det är enorma löneskillnader i Sverige idag. Den 28 februari 2005 kunde man läsa att Ericssons VD tjänar lika mycket som 71 arbetare
Då, 2005 tyckte Ericssons styrelse att Svanberg var värd över 17 000 000 kronor i lön. Man kan undra om våra VDar har någon moral alls eller om girigheten har slagit över fullständigt.
Det som gör det hela ännu mer moraliskt tveksamt är att vi arbetare skall jämföra våra löner med andra länder, då gäller det att jämföra med de som tjänar minst. När det gäller att jämföra VDs löner så jämför man med de som tjänar mest. Jag tror det är dags att vi arbetare säger ifrån och kräver att få jämföra våra svenska arbetarlöner med de arbetare som tjänar mest i vår omvärld, jag är övertygas om att vi kommer att bli förvånade då vi upptäcker att vi inte tjänar mest i världen.

Åtvidaberg i topp

Det är fantastiskt roligt att få läsa positiva nyheter om Åtvidaberg. Vi ligger i topp i Östergötland när det gäller att ta ut pappaledighet.
Även om siffran inte är imponerande så har Åtvidaberg en positiv trend. 2005 tog papporna i Åtvidaberg ut 21,2% av föräldraledigheten medan kvinnorna använde 78,8%. Vänsterpartiet hoppas att vi även i framtiden kommer att ligga i topp med ännu fler pappor som utnyttjar möjligheten att vara hemma med sina barn.

Stödet till ÅFF

Ännu en gång visar Kopparpartiet att man inte är vuxen uppgiften att leda kommunen. Det hjälper inte att Lars Rach är kommunalråd, han har inte förstår sin roll som politiker.
När man gör det ena misstaget efter det andra borde man lära sig något men inte… Bara för att man är kommunalråd kan man inte ensam lova bort medborgarna pengar till höger och vänster. Det finns något som heter demokrati =folkstyre, om Kopparpartiet hade insett att det råder demokrati även i Åtvidaberg skulle man inte låta sin ledare göra alla dessa politiska misstag.
Allt för ofta har vi Vänsterpartister fått höra att vi för en oansvarig ekonomisk politik men det kommer inte ens i närheten av den ekonomiska politik som Kopparpartiet för. Att lova en förening 4 500 000 kronor när kommunen knappt har råd med den lagstadgade verksamheten är inte bara oansvarig, det är på gränsen till dåraktigt.

Gymnasieelever är inga kunder

Gymnasieentreprenadutredningen föreslår nu i betänkandet ”Skola & samhälle” att all undervisning i gymnasieskolan ska kunna ske på entreprenad och kommuner ska kunna bilda bolag för att bedriva gymnasieutbildning.
– För Vänsterpartiet är det otänkbart att privatisera gymnasieskolan ytterligare. Gymnasieskolan ska vara ett offentligt åtagande för att garantera att alla har tillgång till utbildning samt för att säkerställa insyn och inflytande, säger Lennart Gustavsson (v) suppleant i utbildningsutskottet.

En annan allvarlig följd av utredningens förslag blir att kravet på behöriga lärare avskaffas i alla ämnen utom kärnämnena.

– Behöriga lärare är en grundläggande förutsättning för att ge eleverna en bra utbildning och i Vänsterpartiet vill vi se en skärpning av behörighetskraven och inte avskaffa dem, fortsätter Lennart Gustavsson.

– Gymnasieutbildning är ingen handelsvara utan en demokratisk rättighet. Jag har särskilt svårt att förstå hur vår samarbetspartner Ibrahim Baylan förhåller sig så positiv till utredningens förslag trots att den socialdemokratiska kongressen i höstas tydligt tog ställning mot privatiseringarna i utbildningsväsendet, avslutar Lennart Gustavsson.