Arkiv

Kollektivtrafiken

En viktig fråga är hur kollektivtrafiken ska fungera från och till Åtvidaberg, ca 2000 personer lämnar Åtivd varje dag för att jobba i angränsande kommuner, ca 600 personer åker till Åtvid varje dag för att jobba. Vi ser helst att man får en väl fungerande tågtrafik mellan Västervik och Linköping, dels av miljöhänsyn men även för att det går snabbare och smidigare än bussen via väg 35.

För de som inte kan ta tåget blir bussen ett bra alternativ till att åka egen bil. Väg 35 mellan Åtvid och Linköping är i behov av renovering men framförallt i behov av att bli säkrare. Varje allvarlig olycka som sker på den vägen innebär stora kostnader för samhället. Dessa kostnader skulle vara bättre att lägga på ökad säkerhet och minskat mänskligt lidande.