Arkiv

Vi behöver en välfärd att lita på

Vänsterpartiet har lagt ett 80-tal förslag till en hållbar utveckling av skogs- och landsbygder

Sveriges välfärd blir allt mer ojämnt fördelad. Drygt 90 000 fler anställda krävs enbart för att upprätthålla dagens kvalitet i välfärden till år 2030. Det visar TCO i en rapport. Studien visar att många regioner och kommuner med åldrande befolkning får det allt svårare att klara välfärdens finansiering.

Att behålla och rekrytera ny personal är en avgörande fråga för små kommuners framtid. Det är svårt redan i dag, men inom en snar framtid kommer alltså många fler att behöva anställas. Det kräver ökade resurser. Att välja bort skattesänkningar är därför självklart för oss när vi ser så stora behov i vård, omsorg och skola.

Utbildningssatsningar är den viktigaste åtgärden för att trygga kompetensförsörjningen. Men det räcker inte, vi måste pröva fler, nya vägar. Regeringens tro på marknadslösningar fungerar inte när befolkningen är för liten för att generera de vinster marknaden vill ha, det har folk på landsbygden bittert fått erfara. Det som krävs är en politisk vilja och en tydlig politik.

Vänsterpartiet jobbar för en hållbar utveckling av hela Sverige. I vår landsbygdsplattform har vi lagt ett 80-tal förslag till en hållbar utveckling av skogs- och landsbygder. Gröna näringar och en ökad självförsörjning av livsmedel är nödvändiga för att ställa om vårt land i en hållbar riktning. Det kan göras genom att omfördela våra gemensamma resurser så att välfärd och grundläggande service fungerar i hela landet.

Här är några av Vänsterpartiets förslag:

  • Vänsterpartiet anser att statsbidragen till kommuner och landsting ska höjas. De behöver dessutom värdesäkras så att de inte urgröps årligen av pris- och löneökningar. Omfördelningen mellan rika kommuner och regioner behöver utökas.
  • Vi vill införa en rabatt på studielånet för personer som jobbar i bristyrken och som etablerar sig i områden med stora rekryteringsproblem.
  • Vi vill tillsätta en kommission med representanter från arbetsmarknadens parter, Sveriges kommuner och landsting, Småkom och landsbygdens organisationer. Syftet ska vara att finna lösningar för att säkra personalförsörjningen på landsbygden.
  • Dessutom måste arbetsvillkoren bli bättre inom välfärdsyrkena. Heltider ska vara norm, delade turer endast i undantagsfall, inflytandet över arbetet stort och många yrken behöver bättre löneutveckling.
  • Arbetslöshet är mycket kostsamt både för individen som för samhället i stort. Med offentliga investeringar i infrastruktur, energiomställning, livsmedel och välfärd kan fler människor tas tillvara och få arbete. Det är inte rimligt att staten har som mål att spara cirka 35 miljarder per år när arbetslösheten är hög och landsbygden utarmas.
  • Vi behöver en välfärd att lita på. De som har kapital och högre inkomster måste bidra mer än i dag och överskottsmålet ändras till ett mål om budget i balans. Så kan hela Sverige leva och utvecklas. Så kan vi skapa ett rättvist och välmående samhälle.

Ulla Andersson (V) ekonomisk-politisk talesperson, Lena Olsson (V) riksdagsledamot
Jonas Andersson (V) Valdemarsvik, Lennart Pettersson (V) ledamot kommunstyrelsen Åtvidaberg