Arkiv

kriminalisering av tvångsäktenskap

Vänsterpartiet välkomnar det utredningsbetänkande som kommer att presenteras senare i vår och som föreslår en kriminalisering av tvångsäktenskap med fängelse upp till två år.

­– Det är helt i linje med Vänsterpartiets politik. Att giftas bort mot sin vilja är ett övergrepp mot många unga kvinnor och kan inte accepteras av samhället, säger Lena Olsson, ledamot i riksdagens justitieutskott.

Enligt en rapport som Ungdomsstyrelsen tog fram 2009 finns det 8 500 ungdomar som är oroliga för att de inte ska få välja sin partner själva. Med dagens lagstiftning finns det också möjlighet till dispens för barn att gifta sig.

– Det är mycket positivt att utredaren föreslår att dispensen ska tas bort. Dels tillämpas den mycket sällan, dels är det inte rimligt att barn ska behöva gifta sig, säger Lena Olsson.