Arkiv

Lek och Fritid

Lek är viktigt för alla åldrar men vi vill ändå lyfta fram barnens lek i kommunen. Åtvidaberg är en bra kommun för de flesta barn, naturen inbjuder till lek och fritid. Vi vill göra detta ännu bättre genom att satsa på lekplatser i hela kommunen. Dessa ska vara av hög kvalitet och genomtänkta för att passa alla barn med olika behov.

Kombinationen av en människovänlig stadsplanering där naturen blir en del av stadsbilden kombinerad med bra lekplatser ger både barn och föräldrar en bra möjlighet till lek och vila. Föräldrars möjligheter att vara med barnen varierar stort och alla föräldrar ska kunna känna en trygghet när barn är ute och leker, oavsett om man bor utanför eller inne i tätorten.

Lekplatser ger även de med rörelsehinder möjlighet att delta i lek, detta kan gälla såväl barn med rörelsehinder som vuxna med rörelsehinder som lättare kan ta sig till en lekplats än att ta sig ut i skog och berg.