Arkiv

Skolan

Vänsterpartiet i Åtvidaberg vill satsa mer på skolan. Detta säger nog de flesta partier men vi vill ha en verklig satsning där man ser på de behov som eleverna har i tidig ålder och därifrån sätta in rätt resurser.

Resurser är inte alltid fler lärare, det kan vara specialpedagoger, tekniska hjälpmedel, bättre böcker, datorer med mera.

Framföra allt vill vi se nolltolerans mot mobbing i skolan, inga barn i Åtvidaberg ska vara oroliga eller rädda för att gå till skolan.

Skolan är en arbetsmiljö för våra barn, den ska vara mycket bra och därför behöver många skolor renoveras och repareras. Underhållet av våra skolor ska alltid prioriteras, vem kan lära sig något i en tråkig och ful miljö.

Barn med läs och skrivsvårigheter ska få hjälpmedel redan från första klass, föräldrar som har barn med dyslexi ska inte behöva kämpa mot kommunen för att få hjälpmedel. Kommunen ska informera och erbjuda hjälpmedel.

Utomhus miljön vid våra skolor ska inbjuda till lek och rörelse. Barn och ungdomar mår bra av att kunna röra sig på ett naturligt sätt i en varierande och intressant miljö. Biltrafik i anslutning till våra skolor ska begränsas och utbyggnad av cykelvägar till och från skolan ska prioriteras framför biltrafiken.