Arkiv

Näringpolitik

Vänsterpartiet avvisar den osolidariska ordningen där det är möjligt för företag att flytta till länder där arbetare utnyttjas till låga löner under usla villkor. Företagen ska ta sitt sociala och ekonomiska ansvar och stå för de kostnader som följer av nedläggningar och flytt.
De anställda ska erbjudas möjlighet att ta över hotad produktion och driva företagen genom löntagarägande. Staten ska i ett övergångsskede stödja sådana lösningar genom lånegarantier.

Vi vill ha lokala och regionala fonder som bistår med riskkapital för att skapa tillväxt i hela landet. Fler sysselsatt i mindre företag är en viktig regionalpolitisk fråga. Vi vill återföra två öre per kWh från vattenkraften till berörda regioner.

De pensionsfonder som löntagarna äger gemensamt ska användas aktivt i syfte att långsiktigt utveckla produktion, skapa jobb och en hållbar utveckling.