Arkiv

113 dagar kvar

Den offentliga sektorn, vår gemensamma sektor, är den bästa motorn i utvecklingen för ett solidariskt samhälle. Att omvandla utgifter för arbetslöshet till jobb i offentlig sektor är en vinst för hela samhället.
Vi vill att 200 000 nya jobb skapas i offentlig sektor. Offentliga investeringsprogram för miljövänlig infrastruktur, bostadsbyggande och för fysisk handikappanpassning skapar ny jobb inom både den offentliga och den privata sektorn.