Arkiv

Ett bra beslut

Det är med viss lättnad vi kan läsa i Corren att familjen i Yxnerum får skolskjuts tillsvidare. Nu är det som skrivits tidigare här upp till kommunen att driva frågan vidare i rättsliga instanser.
Vänsterpartiet i Åtvidaberg anser väl det inte helt smakligt att en kommun driver rättsliga processer mot sina egna medborgare, men det är väl en symptom på den nya kultur som kommit med de borliga partierna, de ser sig själva stå över medborgarna istället för att inse att de fått medborgarnas förtroende att driva kommunens verksamhet framåt. Förhoppningsvis kommer medborgarna i det kommande valet att ge sin dom över dessa politiker. Att det ibland råder oklara regler runt skolskjutsar förnekar vi inte men man måste inse att samhället förändras och att regler blir omoderna, därför skall regler tolkas utifrån sunt förnuft. Det är framförallt barnen som drabbas av dessa konstiga beslut och de har ju minst makt i dessa situationer. Nu borde de kommunala politikerna och tjänstemännen istället för att driva rättsliga processer jobba med att klargöra de regler som gäller och försöka förebygga kommande problem, man kan inte alltid lösa nya problem med gamla regler.