Arkiv

Sluta att jävlas

Åtvidabergs kommun fortsätter att bete sig märkligt, jag vet inte om det är tjänstemännen eller politikerna som har svårt att begripa sitt uppdrag. I båda fallen har man som uppgift oavsett om man vald eller anställd, att ta tillvara medborgarnas bästa.
Att då som i fallet med skolskjutsen till Yxnerum rent ut jävlas med medborgarna är inte rätt. Att jävlas med folk ingår inte i en kommuns uppdrag på något sätt, oavsett om man är tjänsteman eller politiker. Naturligtvis har barnen rätt till skolskjuts även om det kan vara oklara regler ibland. Men i detta fall anser jag att kommunen skall ge skolskjuts tills det kommit en dom som säger något annat. Familjen skall inte drabbas av att någon eller några tjänstemän eller politiker helt missförstått sitt arbete eller uppdrag. Naturligtvis kommer Vänsterpartiet att ta reda på vem som är ansvarig för detta elände och återkomma i frågan.