Arkiv

Mer friskolor

Miljöpartiet ihop med de borgliga partierna har genom det senaste riksdagsbeslutet öppnat för ytterligare privatisering inom skolområdet. Att Vänsterpartiet är emot förvånar nog ingen, däremot är det förvånande att dessa riksdagsledamöter verkar ha så dålig kontakt med medborgarna i kommunerna.

Att friskolorna skulle öka friheten har ju visat sig inte stämma. Däremot har det blivit mycket besvärligt för kommunerna att planera sin verksamhet och att göra samordningsvinster inom skolan. Friskolorna innebär att kommunen alltid måste ha en överkapacitet då friskolan kan läggas ner när som helst och då måste kommunen ta hand om detta. Men det är inte bara ekonomiska problem som friskolorna orsakar, de senaste besluten gör det dessutom ännu lättare att starta friskolor, därmed kan vi nog få se fler religiösa friskolor, eller etniska friskolor vilket leder till ökad segregering och motsättningar i samhället. För Åtvidabergs del är denna utveckling mycket oroande då vi redan har en friskola som i sig säkert har bra verksamhet men orsakar stora kostnader för kommunen. Vad gör vi om fler friskolor startas och kommunen inte har rätt att säga nej. De borgliga partierna tar på sig ett stort ansvar för den framtida utvecklingen genom sin politik som inte är anpassad för en stor del av Sveriges kommuner, med en sin vansinniga politik kommer de att rasera stora delar av det samhälle som vi försöker bygga upp, deras politik kommer att leda till ökade skillnader mellan rika och fattiga, deras politik leder till ökad segregering mellan olika etniska grupper i vårt land, deras politik leder till sämre förutsättningar för små kommuner att själva påverka sin ekonomiska utveckling. De säger att valfriheten ökar, men i verkligheten minskar den för de allra flesta medborgarna i vårt land.