Arkiv

Ynkligt Socialdemokraterna!

Den 14 maj skall skotten i Ådalen högtidlighållas. Men eftersom det är valår kommer Socialdemokraterna och deras stödorganisationer ABF och LO att göra det hela till en egen manifestation.
Att vi inom Vänsterpartiet inte får vara med är inget annat än ynkligt. Det var våra medlemmar som gick i det främsta ledet för 75 år sedan men nu skall detta förtigas. I Socialdemokraternas egen tidning (Aktuellt i politiken, den 8 maj) nämns inte ett ord om att man medvetet stänger ute stora delar av arbetarrörelsen. Man slår sig för bröstet och beskriver hur duktiga man är som ordnar allt och hur viktigt det är att man minns historien. Dock bara den historia som Socialdemokraterna själv har skrivit. Man får hoppas att historia kunskaperna bland Socialdemokraterns gräsrötter är större än hos dess ledning. Arbetarrörelsen kan inte vinna framgångar genom att stänga ute delar av sig själv.