Arkiv

Klartecken för krav på kollektivavtalsvillkor

I samband med en interpellationsdebatt i riksdagen idag klargjorde kommunminister Sven-Erik Österberg på fråga från Camilla Sköld Jansson att upphandlande svenska kommuner och landsting ska ha full möjlighet att ställa krav på villkor i enlighet med kollektivavtal.
– Det är ett glädjande besked från ministern. Offentliga upphandlingar omsätter stora summor varje år, över 400 miljarder kronor. Självklart ska de pengarna användas för att motverka lönedumpning och tummande på sociala villkor. Nu kan kommun- och landstingspolitiker få råg i ryggen för att göra det vänsterpartiet drivit lokalt: att ställa krav på villkor i enlighet med gällande kollektivavtal, säger Camilla Sköld Jansson.

Vänsterpartiet har lyft frågan om kollektivavtal i samband med offentlig upphandling på flera sätt den senaste tiden. Rättsläget är fortfarande oklart när det gäller det offentligas rätt att kräva kollektivavtal som sådant, men regeringen ger nu alltså tydliga indikationer om att det i praktiken ska vara möjligt att ställa krav i linje med de konkreta villkoren i kollektivavtalen.

Camilla Sköld Janssons interpellation gällde Sveriges ambitioner att underteckna ILO:s konvention 94 som rör just villkor vid offentlig upphandling. Också här svarade ministern att den tydliga ambitionen är ett sådant undertecknande.

– Nu är det viktigt att lokala och regionala politiker runt om i landet både får information och stöd för att faktiskt utforma sådana krav, så att vi stärker den offentliga upphandlingens bidrag till goda arbetsvillkor. Och det ska bli intressant att se hur de borgerliga partierna motiverar sitt motstånd mot att upphandlande kommuner och landsting ställer krav på goda villkor i enlighet med gällande kollektivavtal, avslutar Camilla Sköld Jansson.