Arkiv

Ett litet steg framåt

Vårbudgeten har presenterats och mycket var positivt i den. Vänsterpartiets påverkan syns klart, men ändå är vi inte nöjda. En viktig fråga var studiemedlet till högskolestudernade som höjdes med 300 kr.
Det är ett litet steg i rätt riktning men ändå ett för litet steg. De flesta studerande i Sverige lever under mycket knappa förhållanden och de flesta undersökningar visar att en höjning på 1000 kronor vore mer riktig. Vänsterpartiet beslutade på sin kongress att jobba för en höjning på 1500 kronor vilket är ett rimligt och bra mål. Arbetet går nu vidare för att stärka ekonomin för de studierande. Vi får hoppas att Vänsterpartiet får många röster i det kommande valet så att vi kan ställe ännu tyngre krav i framtida förhandlingar om budgeten.