Arkiv

Pengar att söka

Regeringen anslår 115 miljoner till kommunernas alkohol- och narkotikaförebyggande arbete, med fokus på barn och ungdomar.
”Kommunernas förebyggande arbete är en viktig del i förverkligandet av vår svenska alkohol- och narkotikapolitik. För mig är det särskilt angeläget att vi nu bygger ut samhällets stöd till de hundratusentals barn som växer upp i missbruksmiljöer. All erfarenhet visar att om mamma eller pappa har problem med alkohol eller narkotika löper man mångdubbelt större risk, jämfört med andra barn, att själv senare i livet utveckla eget missbruk. Samhällets insatser kan hjälpa dessa barn till tryggare uppväxtvillkor, samtidigt som vi hjälper föräldrarna att bli av med sitt missbruk”, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson

Pengarna skall fördelas vis länsstyrelserna och det är upp till kommunerna själva att söka pengarna. Östergötland har fått en pott på närmare 5,5 miljoner kronor. Vi från vänsterpartiet hoppas verkligen att alliansen i Åtvidaberg tar chansen och söker pengar. Åtvidaberg är en kommun som har relativt stora problem med droger och då framförallt alkohol bland barn och ungdomar. Dessa problem tas inte på riktigt allvar och det leder ofta till stora kostnader för kommunen.