Arkiv

Lättare för de små företagen

Nu lägger vi väl behövliga förslag som förenklar tillvaron för alla de företagare som sliter för brödfödan. Detta är bara början och jag är övertygad om att det kommer fler lättnader. Det är självfallet inte acceptabelt att samma regler ska gälla för Theresa och hennes 12 anställda som för Volvo vad gäller regler och redovisningskrav för företaget.
Minskad administrativ börda för småföretagare

Vänsterpartiet lägger tillsammans med regeringen och miljöpartiet fram ett förslag om förenklade redovisningsregler. Omkring en miljon småföretag kommer att beröras av den nya lagen.

– År 2004 tog vi samarbetspartier fram en handlingsplan för att minska företagens administrativa börda. Detta är speciellt viktigt för de små företagen som har få eller inga anställda. Det finns ju inget självändamål med att ha krångliga redovisningsregler, säger Tasso Stafilidis, riksdagsledamot (v), och politiskt ansvarig för de civilrättsliga frågorna.

Enligt förslaget kommer ett företag att betraktas som litet om det understiger vissa i lagen fastställda kriterier när det gäller antal anställda, tillgångar och intäkter.
– Fler företag än idag kommer att slippa upprätta årsredovisning och de flesta enskilda näringsidkarna kommer att kunna göra ett s.k. förenklat årsbokslut. Vi kommer tillsammans med regeringen och miljöpartiet att ta fram ännu fler förslag på lagändringar som förenklar för de små företagen, avslutar Stafilidis.

För mer information kontakta:

Tasso Stafilidis, riksdagsledamot (v), 070-376 04 03

Anastasia Swärd Lindblom, politisk sekreterare (v), 070-289 65 89