Arkiv

Välkommet krav på återreglering!

Det finns stor anledning att vara mycket kritisk till utförsäljningarna och avregleringarna av tidigare samhällsägd verksamhet. Avregleringarna har skett under förevändning att öka konkurrensen, effektivisera och sänka priserna. Men de positiva resultaten har lyst lika starkt med sin frånvaro som elen efter stormen Gudruns härjningar.
LO ekonomen, Dan Andersson, som gjort en omfattande utredning av avregleringarnas konsekvenser har på punkt efter punkt, marknad efter marknad, visat på dess konsekvenser. Avregleringen har lett till prisökningar, försämringar för konsumenter och resenärer och minskad trygghet för de anställda.

Nu har det gått så långt att även framstående företrädare för näringslivet instämmer i kritiken. Styrelseproffset, Sverker Martin- Lööf, har för den svenska processindustrins och IVA, kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins räkning, studerat avregleringen av elmarknaden. Han konstaterar att marknaden inte fungerar och förespråkar en återreglering av elmarknaden.

Jag välkomnar detta. Nu kanske vi kan få en seriös debatt om hur viktiga samhällsfunktioner ska skötas. Våra krav på att post, järnväg och telemarknad borde ägas gemensamt är inte uttryck för någon slags fundamentalistisk tokvänster åsikt. Vi ser hur människor far illa av de försämringar som avregleringarna lett till. Det handlar om att människor får det svårare i sin vardag när det postservicen försämras och elpriserna skjuter i höjden. Det handlar också om hur anställningstryggheten och anställningsförhållanden försämras.

Det är smartare att sköta gemensamma samhällsnyttigheter tillsammans än att låta dessa styras av kortsiktiga vinstintressen. Så enkelt är det!

Lasse Ohly