Arkiv

Val och smörgåstårta

Vänsterpartiet i Åtvidaberg har hållit sitt årsmöte, och trots att media framhåller att vi är ett splittrat parti med många olika falanger kunde vi inte se något av detta under kvällen. Däremot fick vi med stor glädje hälsa nya personer välkomna till vårt parti
Själva mötet gick i en mycket positiv anda där det mest dramatiska var när ordförande fick sitt förslag till valprogram totalt sågat och dessutom med rätta. Nu var det nog mera sättet att formulera sig än sak innehållet som var en aning tokigt. Arbetet med detta program går vidare och kommer att bli mycket bra, eftersom alla i vår lokalavdelning får komma till tals och tycka till. Detta innebär att alla viktiga frågor kommer fram. I god socialistisk anda bjöds det på god och onyttig förtäring, dock saknades det kulturinslag som borde vara en självklarhet när kommunens mest kulturella parti har möte. Sammanfattningsvis kan vi säga att vi går in i ett valår mycket starka och med stora förhoppningar om ett bra val. Som ordförande för Vänsterpartiet har jag lagt nivån på ca 54%, vilket inte verkar helt orimligt.