Arkiv

Ekonomisk balans

Inför ett val är det lätt att politiska partiet lovar både det ena och det andra. Detta gäller även vänsterpartiet, men denna gång har vi lagt en budget för 2006 som är i balans och innehåller de viktiga frågor som vi tänker driva i valet.
Vi har även gjort en ekonomisk planering inför 2007-2010 där vi teoretiskt är i ekonomisk balans under de förutsättningar som vi rimligen kan veta om. Skillnaden mellan vår ekonomiska politik och de andra partierna i Åtvidaberg är att den bygger på långsiktighet. Vi tänker inte bli offer för olika händelser där vi som vissa andrar partier lovar bort pengar till höger och vänster. Vi tror på en tydlig ekonomisk politik där man förklarar varför satsningar och besparingar görs, och att de sker i ett sammanhang. Vi har inte tänkt att höja skatten mer än de 25 öre som föreslogs inför budgeten 2006. Att okritiskt höja skatter kan vara till nackdel för en kommuns totala ekonomi. Vi har denna insikt men vet även att det behövs en tydlighet i den ekonomiska politiken. Acceptansen för skatter är hög i Sverige, men då vill medborgarna se att det går till rätt saker. Vi kommer inte att ge bort skattepengar till privata lycksökare, vi kommer inte att skänka bort vår gemensamma egendom, vi kommer inte att lova bort pengar till diverse föreningar och företag för att få röster. En tydlig ekonomisk politik handlar om att alla skall veta vilka förutsättningar som gäller, att alla behandlas lika och att man kan se i vilket syfte ekonomiska beslut tas.