Arkiv

Falerums skola

Under lördagen hade det kallats till möte om Falerums skola. Bakgrunden till mötet var att de som sökt tillstånd att driva friskola fått avslag. De har nu tre veckor på sig att komma in med kompletterande uppgifter för att få ny prövning. Orsaken till avslaget är att de inte har några lokaler i Falerum eftersom skolan ännu drivs av kommunen.
Riktigt vad mötet gick ut på kan man fråga sig. Lars Rach försökte nog själv förstå själva syftet med mötet var eftersom fler frågor uppstod. Lotta Gylling försökte tappert reda i begreppen och frågorna men det verkar för mig som inget konkret blev av. Jag menar inte på något sätt att vara kritisk, utan det handlar nog om att frågan blivit lite komplicerad och det finns många starka känslor med i spelet, både bland de boende och politiker.

En frågeställning är om man skall ha en eller två skolor i den södra kommundelen. Barn antalet räcker inte till två skolor enligt Lars Rach, vilket han sannolikt har rätt i. Men att därifrån försöka få de boende att välja opartiskt att lägga ner den skola som de själva har barn i var inte en helt lyckad taktik. Men det fanns även en fråga om att välja på kommunal eller friskola i Falerum. Detta blir mycket svårt att ta ställning till eftersom det inte finns någon friskola att välja på. Medborgarna på mötet var mycket tydliga med att man vill ha en kommunal skola i Falerum.

Läget just nu som vi tolkar det är att det finns ett avslag för friskola i Falerum. Kommunen har tagit beslut på att driva en kommunal skola i Falerum till och med 2007. Hannäs friskola kommer att kämpa för sin överlevnad tills vidare. Det har från politikerna sänt en önskan om att det bildas grupper ute i Falerum, Hannäs och Ukna som skall ta fram en handlingsplan.

Vi från Vänsterpartiet kommer att ta upp frågan på våra möten och bjuda in Socialdemokraterna och Centerpartiet till överläggningar om hur vi skall hantera den uppkomna situationen. Om S och C ställer sig positiva till dessa inbjudningar vet vi idag inte.