Arkiv

Blågrönt hyckleri om privatskolor

Miljöpartiet går återigen samman med de borgerliga partierna och hävdar på DN-debatt att de fristående skolorna är ”hårt trängda” och måste få ”rättvisare villkor”. De lägger därför fram ett gemensamt förslag om ändringar i skollagen som bland annat ska höja ersättningen till de fristående skolorna.
– De fristående skolorna är allt annat än missgynnade. Om det är rättvisa man är ute efter borde dessa skolor även följa samma regler och ha samma skyldigheter som de kommunala skolorna, säger Lennart Gustavsson (v), suppleant i utbildningsutskottet.

De fristående skolorna har i själva verket många fördela framför den kommunala skolan. De behöver inte ta emot alla elever. De behöver inte delta i kommunernas uppföljning och utvärdering av kvaliteten. Allmänheten har ingen rätt till insyn i deras verksamhet. Överskott i verksamheten kan betalas ut som vinst till skolans ägare.

– Det är hyckleri när Miljöpartiet och deras borgerliga åsiktsfränder med ett påstått rättvisepatos sätter privata vinstintressen före alla elevers rätt till en bra utbildning, fortsätter Lennart Gustavsson.

Forskning och utvärderingar visar att den socioekonomiska segregationen i skolan ökar och att de fristående skolorna är en huvudorsak till att vi snart har ett tudelat utbildningsväsende igen.

– Över- och medelklass har resurser att utnyttja valfrihetsreformerna och plockar godbitarna ur utbildningskakan samtidigt som de stänger ute arbetarklassen. Det nu helt tydligt vilka intressen Miljöpartiet företräder, avslutar Lennart Gustavsson.