Arkiv

Utbildning är ingen handelsvara

Studieavgiftsutredningen avlämnade i dag sitt betänkande Studieavgifter i högskolan. Vänsterpartiets Britt-Marie Danestig är kritisk till förlaget att sudenter från vissa länder ska tvingas betala för sin utbildning.
– Utbildning är en demokratisk rättighet och ingen handelsvara, säger hon.
Studieavgiftsutredningen avlämnade i dag sitt betänkande Studieavgifter i högskolan till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Utredaren Erland Ringborg föreslår att studenter från vissa länder ska tvingas betala för högskoleutbildning.

– Utbildning är en demokratisk rättighet och ingen handelsvara. Avgiftsfriheten har varit en grundbult i svensk utbildningspolitik för att ge alla lika tillgång till kunskap och bildning, säger Britt-Marie Danestig (v), förste vice ordförande i utbildningsutskottet.

– Om principen om avgiftsfrihet inom den högre utbildningen överges kommer det snart att höjas röster att även svenska studenter ska betala för sin utbildning. Bara de som har råd kommer att kunna läsa vid högskolan och den sociala snedrekryteringen kommer att öka, fortsätter Britt-Marie Danestig, och avslutar:

– För Vänsterpartiet är kunskap ett medel att förändra världen – inte förbättra handelsbalansen.