Arkiv

Ideologisk drivkraft

Att verka som politiker gör man för att man vill skapa ett samhälle. Hur det samhället ser ut beror till stor del på vilken ideologi man har.
Som vänsterpartist vill man ha ett socialistiskt och feministiskt samhälle. Moderaterna vill ha ett helt annat samhälle där privatägande och stora skillnader mellan människor är viktiga. Men om man är politiskt engagerad och saknar ideologi, eller ännu värre fullstängt saknar tankar om hur man vill att samhället ska se ut då är det farligt. Just nu upplever vi hur Åtvidabergs kommun styrs av ett parti som fullständigt saknar ideologi och visioner, man saknar faktiskt allt vad en man kan kräva av ett politiskt parti. Vad är det som är så farligt med att man fullständigt saknar tankar om hur samhället skall se ut? Det som händer är att ingen vet var kommunen är på väg, eller hur den skall utvecklas. Dessutom är det allvarligaste att man endast kan reagera på vad som händer, vilket leder till att man fattar beslut utifrån hur andra aktörer agerar. En kommun behöver en ledning som agerar, med andra ord har en klar tanke om hur man vill att Åtvidabergs kommun skall bli en framgångsrik kommun och hur man skall komma dit.