Arkiv

Vänsterns studentförbund ser kongressbeslutet om höjt studimedel som ett första steg mot införandet av studielön

Vänsterpartiet fattade på sin nyligen avslutade kongress beslut om att vänsterpartiet skall verka för att studiemedlet höjs och indexregleras.

Beslutet välkomnas varmt av Vänsterns Studentförbund. Vänsterns Studentförbund ser kongressbeslutet om höjt studiemedel som en viktig markering från Vänsterpartiets sida.

– Det är glädjande att partiet nu valt att satsa på frågor som rör studenters villkor. För att bryta den sociala snedrekryteringen till högskolan måste alla studenter tillförsäkras en rimlig levnads nivå. Den socialdemokratiska regeringen har utökat antalet studieplatser, men har inte gjort studieplatserna tillgängliga för ekonomiskt svaga grupper i Sverige. Det säger Linnea Nilsson, ordförande i Vänsterns Studentförbund.

Vänsterns studentförbund sätter nu stort hopp till att de kommande budgetförhandlingar kommer inbegripa en höjning av studiemedlet. Vi förutsätter att partistyrelsen och riksdagsgruppen kommer att följa kongressens beslut, säger Christian Camitz, förbundssekreterare.

Vänsterns Studentförbund nöjer sig dock inte med att studiemedlet höjs, utan vill på sikt ersätta studiemedlet med studielön. Genom att betrakta högre studier som ett arbete blir det också självklart att studenter ska beredas plats i det ordinarie socialförsäkringssystemet och precis som alla arbetande ha rätt till exempelvis sjukersättning och pension.

– Idag särbehandlas studenter i socialförsäkringarna, det är helt oacceptabelt, säger Linnea Nilsson.

Mer information: Linnea Nilsson, ordförande Vänsterns Studentförbund, 073-4172866

Christian Camitz, förbundssekreterare Vänsterns Studentförbund, 0707-51 40 86