Arkiv

Vi är lurade!

Det handlar om Sverige, som ett tag var ett ganska bra land att leva i, det var innan den liberala hyperkapitalismens fick fotfäste och började förändra vårt land till ett paradis för girighet och maktmissbruk.
Ett av de områden som svenska folket blev grundlurade i var avregleringen av el-marknaden. Följande text är hämtad från boken Saker jag inte förstår och personer jag inte gillar. Av Lena Sundström, Leopard förlag

”När avregleringen genomfördes spådde experterna att nätavgifterna skulle sjunka med upp till 50 procent. Istället har de ökat med i snitt 13 procent sedan 1996. Elpriserna har också blivit högre. Hur mycket är folk inte riktigt överens om.

Statistiska Centralbyrån säger att elpriserna har ökat med 86 procent sedan avregleringen. Den oberoende elkonsulten Roger Fredriksson säger att elpriserna har ökat med 50 procent för dem som har engagerat sig och 75 procent för dem som inte har engagerat sig. Bo Källstrand, VD för svensk energi säger att elpriserna inte har ökat med mer än 32 procent för villkunder och 37 procent för lägenhetskunder.”

”Ta Fortums VD. Hans optionsprogram har gett honom en nätt summa på 85 miljoner kronor. Vilket informationschefen på Fortum har förklarat på följande sätt:
/…/ optionsprogrammet kom till för att sporra nyckelpersoner att göra goda prestationer. Med tanke på utvecklingen borde våra ägare vara jättenöjda.”