Arkiv

Vänster budget

Vänsterpartiet i Åtvidaberg beslutade sig för att lägga fram en egen budet.
Vänsterpartiet budget för 2006 präglas av en tydlig satsning på barn och ungdom. Genom att föreslå en skattehöjning på 25 öre ser vi möjligheter att stärka budgeten för barn och utbildningsnämnden. Denna förstärkning vill vi se gå till ett ökat stöd för de elever som riskerar att inte klara alla ämnen i grundskolan. Varje elev som lämnar högstadiet utan komplett avgångsbetyg är ett kommunalt misslyckande och en ökad kostand i gymnasieskolan. Alla undersökningar visar att det alltid lönar sig att sätta in stödåtgärder tidigt i skolan.
Men vår önskade satsning handlar även om att vi vill ha tillbaka en kommunalt ägda och driven fritidsgård. En kommunal fritidsgård skulle tillsammans med andra kommunala myndigheter kunna förebygga drogmissbruk och skadegörelse samtidigt som de kan ge ungdomar en positivare bild av Åtvidaberg. Samspelet mellan skolan och fritidsgården är en viktig del i arbetet för att förebygga ungdomsproblem. Även om vi vill ha en kommunalt driven fritidsgård betyder detta inte att vi vill utestänga föreningslivet från den kommunala verksamheten. Tvärtom spelar de en viktig roll. Vänsterpartiet vill därför stärka budgeten då det gäller ekonomiska bidrag till föreningslivet och studieförbunden. Även detta ingår i vår strategi för att skapa en positiv och attraktiv ungdomskultur i Åtvidaberg, som motverka kriminalitet och drogmissbruk. I denna satsning ser vi även att biblioteket får en framträdande roll som kulturbärare och kommunens aktiva inspiratör för att sprida all sorts kulturmedia till medborgarna.