Arkiv

Barnen får betala

Att Åtvidabergs politiker inte har haft koll på ekonomin under de senaste femton åren är ingen hemlighet.
Det som gör oss Vänsterpartister upprörda är att man nu tänker sig att barnen skall få betala för att de tidigare generationerna levt över sina tillgångar. I ett samhälle där utbildning blir allt mer viktigt för att kunna få ett arbete tänker sig Regnbågsalliansen att man kan spara på skolan och utbildningen. Kommunens egna konsekvensbeskrivning ger vid handen att var tredje avgångselev från högstadiet saknar betyg i ett eller flera ämnen. Detta leder i sin tur till att allt fler gymnasieelever hamnar på IV programmet som i regel tar fyra år istället för tre år att avsluta. En normalt funtad människa inser att detta är inte bra och att det kommer att kosta kommunen massor av miljoner i en nära framtid. Naturligtvis måste man stärka skolan och se till att ett minimum av elever inte klarar sin skolgång. Detta skulle spara en ansenlig mängd pengar för kommunen. Med dagens budet ser man även att barn med behov av särskilt stöd inte kommer att kunna få den extra hjälp de behöver. Vad detta kommer att kosta i framtiden är det ingen som vet, men att det kommer att bli dyrt är det ingen som tvekar om. Idag är Åtvidabergs kommun bland de sämsta i Sverige när det gäller skolelevernas prestationer, alliansen vill tydligen att detta ska bli ännu sämre.