Arkiv

Paneldebatt

Vi vill börja med att tacka villaägarna för att vi blev inbjudna till paneldebatten den 16 november.
Det var ett intressant möte där man med all tydlighet fick klart för sig att alliansen och moderaterna mer eller mindre har gett upp. Från åhörarna kom det flera frågor som med tydlighet visade att det inte varit någon kommunikation mellan medborgare och alliansens politiker om vilka frågor som är viktiga. Vi från vänsterpartiet kommer att fortsätta driva vår linje att en attraktiv kommun är en kommun som har en rättvis och solidarisk prägel. Besparingar skall fördelas på dem som har lättast att bära dem. Satsningar skall ske mot dem som behöver dem mest och inte de som skriker högst. En rättvis politik ger människor trygghet att agera tillsammans för allas bästa. En attraktiv kommun skapas genom att vi tillsammans äger och förvaltar de delar av verksamheten som vi tycker är viktiga, att privatisera leder alltid till likriktning och enformighet. När vinsten är viktigare än medborgarna har man skapat en otrygg och oattraktiv kommun.