Arkiv

Oljans tid är förbi!

Att oljan kommer att ta slut är nästan alla överens om. Frågan har varit när den tar slut .Varje generation har funderat över hur man skall förebygga detta och mycket har gjorts. Men nu verkar det som om man faktiskt har tagit frågan på lite mer allvar.
Socialdemokraterna presenterade på sin kongress en tanke om att minska oljeberoendet nästan helt inom 15 år. Det som oroar de insatta är hur oljans slut skall drabba vår livsstil och framför allt vår ekonomi. Man är ganska överens om att västvärden kommer att klara övergången bättre än u-länderna där oljeberoendet ökar för varje dag. Mycket av deras växande ekonomi bygger på oljan. Det som kan bli en fördel med att oljans betydelse minskar är att de lokala ekonomierna kommer att spela en allt större roll. Idag är det fortfarande lönsamt att transportera varor kors och tvärs över hela välden men när transporterna blir för dyra kommer den lokal produktionen att få en ökad betydelse.
Det som är väsentligt för oss på lokal nivå är att fundera över hur vi kan förebygga och underlätta en övergång till alternativa energikällor. En kommun som Åtvidaberg är starkt beroende av att invånarna kan pendla till sina jobb. En utbyggd kollektivtrafik kan vara en lösning ifall den bygger på andra drivmedel än olja. En annan fråga är hur mycket av uppvärmningen som bygger på olja. Vi har ännu inte gjort någon undersökning av detta men vi tror att många villaägare och fastighetsägare redan har börjat med en omställning. Denna omställning hänger väldigt nära ihop med tillgången till el och debatten om kärnkraften vare eller inte vara har åter blivit aktuell. Vänsterpartiet i Åtvidaberg kommer att jobba för att kommunen jobbar med en handlingsplan för minskat oljeberoende och att man från kommunal nivå gör allt för att underlätta omställningen för såväl företag som privatpersoner.