Arkiv

Hemlösa barn

Det finns en allmän uppfattning om att barnfamiljer inte blir vräkta i Sverige, men detta är inte sant. Socialdepartementet har kommit med en rapport som visar att mellan 1500 och 2000 barnfamiljer vräkts från sitt hem.
Dessa vräkningar har sin grund i obetalda räkningar, men om det handlar om slarviga och oaktsamma föräldrar eller om det handlar om att man helt enkelt inte får ekonomin att gå ihop återstår att se. Men man kan nog tänka sig att den stora arbetslösheten spelar in. Att en förälder blir arbetslös är ekonomiskt besvärligt men skulle det handla om båda föräldrarna är det nästan omöjligt att klara sin ekonomi. Finns det då bara en förälder som blir arbetslös är situationen mycket besvärlig. Det visar sig i även i rapporten att samarbetet mellan stat, kommun och socialtjänsten inte fungerar som den ska. Allt för ofta kommer hjälpen för sent och är för liten. Idag finns det nästan ingen kunskap om hemlösheten bland barnfamiljer i Sverige och troligen kommer det att visa sig vara värre än vi kan tänka oss. Om det är en sådan besvärlig situation idag kan man bara med fasa tänka sig hur det skulle se ut om moderaterna hade makten och kunde genomföra sina fientliga förslag om att straffa arbetslösa och långtidssjukskriven. Vi måste ta upp kampen för att rädda och stärka välfärdssamhället, de rika är rika nog och det är dags att de delar med sig av de vinster som arbetarna har jobbat ihop.

Läs regeringens rapport på denna länk
http://www.regeringen.se/sb/d/5988/a/52262