Arkiv

Connex avskedande av Per Johansson är en politisk handling

Vänsterpartiets partistyrelse antog vid sitt möte i helgen ett uttalande om Connex avskedande av Per Johansson, fackklubbsordförande i Seko.
Uttalande från Partistyrelsen 051106

Connex har avskedat Per Johansson, ordförande i Seko klubb 119, med anklagelser om ”illojalitet” och ”kränkande” uppträdande. Vi uppfattar Connex agerande som en grov kränkning av den fria föreningsrätten för arbetstagarna. Connex VD Pelle Svensson angrep klubb 119 i Dagens Eko den 30 september och menade att facket bedrivit ”en kampanj som inte hör hemma i en avreglerad och konkurrensutsatt verksamhet”. Connex slåss alltså för sin rätt att tjäna pengar på en skattefinansierad verksamhet och anser att Per Johansson har hotat den rätten. Vi betraktar därför Connex avsked av en facklig företrädare som en politisk handling.

Vi ser mycket allvarligt på att SL:s ledning och en majoritet i SL:s styrelse inte tar sitt ansvar för de problem som fackklubben påtalat om säkerheten i tunnelbanan. Vi ser med förvåning på att man accepterar Connex sätt att agera mot fackklubben. Endast vänsterpartiets ledamot i SL:s styrelse, Kerstin Pettersson, har ifrågasatt SL-ledningens hantering av situationen.

Vänsterpartiets partistyrelse kräver att Connex tar tillbaka sitt avsked av Per Johansson och välkomnar honom åter i arbete.

Vänsterpartiets partistyrelse kräver att SL tar ansvar för säkerheten i tunnelbanan och Connex sätt att sköta säkerheten.

Vänsterpartiets partistyrelse kräver att SL inte accepterar att Connex kränker fackliga rättigheter.

Uttalande från Partistyrelsen 051106

Lär mer om vänsterpartiets politik på riksnivå på www.vansterpartiet.se